Sociaal Fonds

Een extra duwtje in de rug nodig voor een sociaal project of maatschappelijk initiatief ?
Het sociaal fonds van Van Noordenne Accountants steunt mooie en bijzondere maatschappelijke initiatieven die de lokale gemeenschap in onze regio versterken. 

sociaal fonds
AANVRAAGFORMULIER BESTUUR

Om voor een donatie in aanmerking te komen  gelden de volgende voorwaarden:

  • Aanvrager is een vereniging of stichting die staat ingeschreven bij de KVK;
  • Onze bijdrage bedraagt minimaal €750,- en maximaal €10.000,-
  • De organisatie kan minimaal 25% van de kosten zelf financieren;
  • Een project binnen ons primaire werkgebied dat zich inzet voor mens en dier in nood;
  • Een bijdrage wordt uitbetaald als kan worden aangetoond dat het project echt doorgaat, in een tijdsbestek van een jaar na aanvraag.
  • Eén aanvraag per jaar per instelling/instantie.

Het VNACC sociaal fonds ondersteunt geen:

  • Projecten van sterk religieuze of politieke aard;
  • Projecten die nog in de onderzoeks- of ideeënfase liggen;
  • Projecten met een commerciële insteek.

Tegen een afwijzing kan geen bezwaar of beroep worden gemaakt.
Van Noordenne Accountants heeft het recht de voorwaarden elk moment aan te passen.

Aanvraag indienen