Sociaal Fonds

Een extra duwtje in de rug nodig voor een sociaal project of maatschappelijk initiatief ?
Het sociaal fonds van Van Noordenne Accountants steunt mooie en bijzondere maatschappelijke initiatieven die de lokale gemeenschap in onze regio versterken. 

Bestuur

Naast de directie van Van Noordenne Accountants zit ook een delegatie van het personeel in het bestuur, te weten:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar.

Aanvraag indienen