Sociaal Fonds

Een extra duwtje in de rug nodig voor een sociaal project of maatschappelijk initiatief ?
Het sociaal fonds van Van Noordenne Accountants steunt mooie en bijzondere maatschappelijke initiatieven die de lokale gemeenschap in onze regio versterken. 

Bestuur

Naast de directie van Van Noordenne Accountants zit ook een delegatie van het personeel in het bestuur, te weten:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar.

Aanvraag indienen

Contact

Volg ons

Postbus 463
4200 AL Gorinchem

0183 697 979 info@vnacc.nl
Gorinchem
Van Noordenne Accountants Gorinchem

Kleine Landtong 15
4201 HL Gorinchem

Giessen
Van Noordenne Accountants Giessen

Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

Hardinxveld
Van Noordenne Accountants Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 91 
3371 BB Hardinxveld-Giessendam