Menu Inloggen VNA

Helpt ondernemers ondernemen

Voorkom als dga aansprakelijkheid bv-schulden: 5 tips

Hoe kunt u als dga voorkomen dat u aansprakelijk bent voor de schulden van uw bv? Het risico op aansprakelijkheid kunt u niet helemaal uitsluiten, maar wel aanzienlijk beperken. Onderstaande tips helpen u op weg.

Tip 1: Wees een goed bestuurder

Normaal gesproken bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bv. Uw bv is namelijk als rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en plichten. Wanneer u echter als bestuurder van de bv uw taken niet naar behoren uitvoert, kunt u toch aansprakelijk gesteld worden. Handel daarom als een goed bestuurder. Ga niet namens de bv zware contractuele verplichtingen aan, wanneer u weet dat de bv hieraan niet kan voldoen. Zorg dat de inschrijving van de bv in het Handelsregister altijd up-to-date is en deponeer op tijd de jaarstukken van de bv bij de Kamer van Koophandel.

Tip 2: Sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af

Om het risico te beperken dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent, kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een dergelijke verzekering is niet goedkoop en u sluit hiermee niet alle risico's uit. Laat u dus vooraf goed informeren over wat wel en wat niet wordt gedekt door de verzekering.

Tip 3: Meld betalingsonmacht op tijd

Is uw bv door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat om belasting of premies te betalen, meldt deze betalingsonmacht dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst. Bij een tijdige schriftelijke melding van betalingsonmacht – dat wil zeggen binnen twee weken nadat de verschuldigde belasting of premies uiterlijk hadden moeten zijn betaald – bent u in principe niet aansprakelijk. Dat is alleen anders als de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat het niet betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van de melding van betalingsonmacht.

Tip 4: Keer niet zomaar dividend uit

Wanneer uw bv dividend uitkeert, dan moet u als bestuurder hier goedkeuring voor verlenen. Als achteraf blijkt dat u die goedkeuring niet had mogen verlenen, dan bent u in privé aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de dividenduitkering. Ook als aandeelhouder kunt u aansprakelijk worden gesteld wanneer u wist of had moeten weten dat de bv na de dividenduitkering niet meer in staat zou zijn tot het betalen van haar schulden.

Beperk de aansprakelijkstelling door alles rondom de dividenduitkering goed te documenteren, zoals de uitkeringstoets en de positieve uitkomst daarvan. Zo kunt u bewijzen dat het uitkeren van dividend berust op een weloverwogen beslissing.

Tip 5: Doe gedegen onderzoek bij aandelenverkoop

Verkoopt u de aandelen in uw bv en bestaat de bv op het moment van de aandelenverkoop in belangrijke mate uit beleggingen (waaronder liquide middelen) en uit stille reserves in activa en/of fiscale reserves (bijvoorbeeld de herinvesteringsreserve), pas dan extra op. Soms kunt u als verkoper achteraf alsnog aansprakelijk worden gesteld wanneer de verkochte bv de, nadien verschuldigde, vennootschapsbelasting over de reserves op het verkoopmoment niet kan voldoen. Voorkom onaangename verrassingen. Doe in ieder geval vóór de aandelenverkoop gedegen onderzoek naar de koper en eis zekerheid voor de betaling van de verschuldigde belasting.

Delen via

Eline Könemann

Mijn naam is Eline Könemann. Sinds juli 2011 werk ik met veel enthousiasme bij dit kantoor. Ik ben werkzaam op de salarisadministratie, daar vind ik het een uitdaging om voor mijn ...

Lees meer

Joanita Bergshoeff

Hallo, mijn naam is Joanita Bergshoeff. In 2008 ben ik bij Van Noordenne Accountants komen werken en heb inmiddels verschillende functies bekleed binnen dit kantoor. Nadat ik een p...

Lees meer

Vanessa de Groot-Boeijink

Mijn naam is Vanessa de Groot-Boeijink. Ik werk sinds januari 2003 bij Van Noordenne. Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd aan de HES in Rotterdam. In mijn functie van assistent-acco...

Lees meer

Marianne Colijn

Ik ben Marianne Colijn. Ik werk sinds 2007 als salarisadministrateur en heb een Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL). Ik heb een afwisselende en uitdagende functie waarbij ik t...

Lees meer

Harm van Heusden - Vennoot

Mijn naam is Harm van Heusden. Sinds 2000 werk ik bij dit kantoor en sinds 2007 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor Registeraccountant, Accountant-administratiecons...

Lees meer

Frank de Wit

Mijn naam is Frank de Wit, woonachtig in Breda en ik ben sinds 2013 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Ik werk als assistent accountant en periodiek ga ik langs bij klanten om...

Lees meer

Kees de Vries

Hallo, mijn naam is Kees de Vries. Na de havo volgde ik diverse opleidingen tot onder andere accountant en financieel planner. Ik ben directeur van de vestiging in Giessen. De pass...

Lees meer

Hans Kentie

Mijn naam is Hans Kentie, relatiebeheerder. Ik houd van mensen en van cijfers. En ben dus volledig op mijn plek in mijn huidige functie. Voortdurend bezig zijn bestaande klanten v...

Lees meer

Gerjan Rijneveld

Mijn naam is Gerjan Rijneveld. Sinds september 2014 ben ik werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Op dat moment ben ik, na het afronden van het VWO, aan de Accountancy-opleiding a...

Lees meer

Arjan de Weerdt

Arjan de Weerdt, aangenaam. Ik ben afgestudeerd registeraccountant aan de Nyenrode Business Universiteit. De eerste twaalf en een half jaar van mijn loopbaan deed ik veel ervaring ...

Lees meer

Irene Wolvers

Hallo, ik ben Irene Wolvers. Ik ben assistent-accountant, vanuit kantoor Giessen. Een leuke afwisselende functie waarbij ik verantwoordelijk ben voor een groeiend aantal eigen klan...

Lees meer

Melany van der Matten

Mijn naam is Melany van der Matten. In 2009 ben ik begonnen in het vak en in 2014 heb ik mijn diploma HBO Accountancy behaald. Sinds 2013 ben ik met veel plezier werkzaam bij van N...

Lees meer

Richard Fennema

Mijn naam is Richard Fennema. Sinds mijn afstuderen op de IVA te Driebergen in 2009 ben ik werkzaam in de accountancy. Vanaf 2014 ben ik in dienst bij Van Noordenne Accountants waa...

Lees meer

Micheal de Jong

Ik ben Michael de Jong en sinds 2015 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Na het afronden van de bedrijfseconomie opleiding aan de Avans hogeschool te 's-Hertogenbosch heb ik in...

Lees meer

Guido Boers

Mijn naam is Guido Boers. Ik werk vanuit de vestiging Hardinxveld-Giessendam als relatiebeheerder voor diverse klanten. Sinds 2010 ben ik in dienst van dit kantoor.

Lees meer

Jan van Vugt

Dag, ik ben Jan van Vugt. Ik ben ruim 40 jaar verbonden aan dit kantoor, sinds 1992 als medevennoot. Na mijn hbs-b opleiding studeerde ik voor Federatie Belastingadviseur, Fiscaal ...

Lees meer

Mark Flier

Mijn naam is Mark Flier. Ik heb een opleiding gedaan tot accountant-administratieconsulent en belastingadviseur. Ik werk sinds 2010 bij Van Noordenne als relatiebeheerder.

Lees meer

Geert Naaktgeboren

Mijn naam is Geert Naaktgeboren. In 2007 startte ik als stagiair bij dit bureau; een leuke en leerzame tijd. Na afronding van mijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universit...

Lees meer

Albert van Mourik - Vennoot

Mijn naam is Albert van Mourik. Ik werk sinds 1978 bij Van Noordenne en sinds 2004 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor accountant-administratieconsultent en belast...

Lees meer

Piet Trapman

Aangenaam, Piet Trapman. Vanaf 1971 werk ik in de accountancy. En sinds 2009 bij dit kantoor. Een goed keuze. Want het is een platte organisatie waarin we elkaar positief benaderen...

Lees meer

Antoine van den Diepstraten

Hai, ik ben Antoine van den Diepstraten. Ik studeerde in 2006 af aan de HES Rotterdam als bedrijfseconoom en trad in datzelfde jaar in dienst bij Van Noordenne. Momenteel studeer ...

Lees meer

Jan-Willem Smits

Mijn naam is Jan-Willem Smits en ik werk sinds 1966 als relatiebeheerder bij Van Noordenne Accountants en Adviseurs. Een mooi kantoor waar ik met plezier al lange tijd aan verbond...

Lees meer

Contact

Gorinchem Kleine Landtong 15, 4201 HL Gorinchem
Postbus 463, 4200 AL Gorinchem
0183 - 697 979 info@vnacc.nl
Giessen Distributiestraat 25,
4283 JN Giessen
0183 - 407 740 info@vnacc.nl
Hardinxveld-Giessendam Buitendams 91
3371 BB Hardinxveld-Giessendam
0184 - 617 933 info@vnacc.nl