De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws
 Nieuws   19 februari 2020

Veelgestelde vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Veelgestelde vragen over de WAB

Toepassing van de WAB in de praktijk

Op 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Afgelopen periode hebben wij een aantal cliënten geadviseerd over de toepassing van de WAB binnen hun onderneming. We merken dat de invoering van de WAB veel onduidelijkheden met zich meebrengt. Daarom hebben we de meestgestelde vragen voor u op een rijtje gezet

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Neem dan vrijblijvend contact op met Nicola Kraaijeveld.

Nicola Kraaijeveld

HR Adviseur

Nicola Kraaijeveld
Contact opnemen

Vragen?

Heeft u advies nodig met betrekking tot de WAB en de gevolgen voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Veelgestelde vragen over de WAB

Wat is het verschil tussen de WAB en de WWZ?

De WWZ (Wet Werk en Zekerheid) werd ingevoerd op 1 juli 2015 en had als voornaamste doel het ontslagrecht eerlijker, sneller en goedkoper te maken. Daarnaast moest de rechtspositie van flexwerkers versterkt worden en diende de WW-uitkering meer gericht te zijn op werkhervatting. Op enkele punten bleek de WWZ het tegenovergestelde effect te hebben. De WAB is per 1 januari 2020 van kracht en dient een aantal fouten voortgekomen uit de WWZ te herstellen.

Wat is de transitievergoeding?

Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd. Dit is een vergoeding om enerzijds de financiële gevolgen van het ontslag van de werknemer te compenseren en anderzijds om de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken.

Wat is de ketenregeling?

De ketenregeling bepaalt het aantal tijdelijke contracten dat u als werkgever achtereenvolgend mag aanbieden voordat de werknemer recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Met invoering van de WAB kunt u als werkgever per 1 januari 2020 3 tijdelijke contracten aanbieden in maximaal 3 jaar tijd. Het contract dat daarop volgt is automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Wat houdt de verruiming van de ketenbepaling in?

De ketenbepaling bepaalt het aantal tijdelijke contracten dat u achtereenvolgend mag aanbieden voordat de werknemer recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Per 1 januari 2020 wordt de ketenbepaling verruimd. Dit betekent dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd aan kunt bieden, daarna volgt een contract voor onbepaalde tijd. Voorheen was dit 3 tijdelijke contracten in 2 jaar tijd.

Én na 3 maanden contractontbreking bij seizoenswerk begint de keten van contracten weer opnieuw.
Let op! Dit kan alleen per verplichte cao worden afgesproken én mag alleen wanneer sprake is van seizoenswerk.

Wanneer betaalt u transitievergoeding?

Per 1 januari 2020 heeft een werknemer bij onvrijwillig ontslag altijd recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. De wachttijd van 2 jaar verdwijnt. Reserveer dus extra budget voor het betalen van transitievergoedingen.

En wist u dat een transitievergoeding kan oplopen tot wel €83.000? Of maximaal één bruto jaarsalaris voor werknemers die meer dan €83.000 per jaar verdienen.

Hoe berekent u de transitievergoeding?

Met invoering van de WAB ontvangt een werknemer, van wie de arbeidsovereenkomst onvrijwillig eindigt, vanaf dag 1 een transitievergoeding, in plaats van na 2 jaar dienstverband. De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar, maar wordt naar verhouding berekend. Dit betekent dat de hoogte wordt berekend op basis van de dagen dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Ook wanneer u een werknemer ontslaat tijdens de proeftijd, bent u een transitievergoeding verschuldigd.

Wanneer mag u een werknemer ontslaan?

Met invoering van de WWZ in 2015 kwam de cumulatiegrond voor ontslag te vervallen en mochten werkgevers slechts één zwaarwegende reden aandragen. Met intreding van de WAB keert de cumulatiegrond voor ontslag terug. Dit wil zeggen dat een werkgever meerdere redenen voor ontslag mag aandragen bij de kantonrechter om een ontslagvergunning aan te vragen.

Hoelang van tevoren moet u een oproepkracht oproepen/afzeggen?

Per 1 januari 2020 bent u verplicht om een oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren op te roepen*. Doet u  dat niet, dan mag de werknemer weigeren om gehoor te geven aan de oproep. Vóór de invoering van de WAB was hierover niets opgenomen in de wet.

Ook bent u voortaan verplicht om een ingeplande dienst minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch af te zeggen. Doet u dat niet dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling*. Dit geldt ook als de dienst ingekort wordt. Daarnaast mag een oproep nooit korter dan 3 uur duren en dient de oproepkracht altijd minimaal 3 uur loondoorbetaling te ontvangen.

*Let op! Per cao kan hiervan worden afgeweken, zoals in het geval van de cao Horeca.

Wanneer moet u een oproepkracht een vast aantal contracturen bieden?

Na 12 contractmaanden moet u een oproepkracht een aanbod doen met een vaste arbeidsomvang. Doet u dat niet? Dan kan een werknemer dit aantal uren (met terugwerkende kracht) claimen. De hoogte van het aantal uren is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Het is dan aan de werknemer om de aangeboden arbeidsomvang te accepteren of niet.

Let op! Als de werknemer de arbeidsomvang accepteert is hij ook verplicht om te komen werken op de vastgestelde uren. Als de werknemer de aangeboden arbeidsomvang en de bijbehorende verplichtingen niet accepteert, kan de werknemer werkzaam blijven zónder vaste arbeidsomvang (nul uren).

Wanneer betaalt u de lage WW-premie?

U betaalt een lage WW-premie (2,94%) voor een contract voor onbepaalde tijd mét vaste uren (geen oproepcontract), een BBL-contract, een contract van maximaal 12 uur voor jongeren tot 21 jaar.

Wanneer betaalt u de hoge WW-premie?

Werkt een werknemer met een vast contract met vaste contracturen meer dan 30% boven de vastgestelde contracturen? Dan betaalt u, met terugwerkende kracht, de hoge WW-premie (7,94%) voor de gemaakte overuren.

U betaalt een hoge WW-premie voor tijdelijke contracten, vaste contracten zonder vaste uren, oproepcontracten, vaste contracten met vaste uren die binnen 2 maanden weer worden beëindigd én overuren.

Let dus goed op de overuren van uw vaste krachten!

Wat betekent de WAB voor uw dienstverlening?

Met name als u werknemers in dienst heeft op basis van een flexibel contract, zoals een contract voor bepaalde tijd, een oproepcontract of een uitzendcontract, is er een aantal zaken dat verandert. Denk hierbij aan transitievergoeding vanaf dag één, uitbreiding van de ketenbepaling, oproepverplichting, arbeidsomvang na 12 contractmaanden, WW-premie op basis van contractvorm en versoepeling van het ontslagrecht.

Mag het aanbieden van een vaste arbeidsomvang na 12 maanden nog worden uitgesloten?

Nee dat mag niet. Na 12 contractmaanden moet u een oproepkracht een aanbod doen met een vaste arbeidsomvang. Doet u dat niet? Dan kan een werknemer dit aantal uren (met terugwerkende kracht) claimen. De hoogte van het aantal uren is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Het is dan aan de werknemer om de aangeboden arbeidsomvang te accepteren of niet.

Let op! Als de werknemer de arbeidsomvang accepteert is hij ook verplicht om te komen werken op de vastgestelde uren. Als de werknemer de aangeboden arbeidsomvang en de bijbehorende verplichtingen niet accepteert, kan de werknemer werkzaam blijven zónder vaste arbeidsomvang (nul uren).

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Btw-identificatienummer verplicht op factuur bij internationale handel
 Nieuws   18 februari 2020

Btw-identificatienummer verplicht op factuur bij internationale handel

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor de btw voor internationale handel binnen de EU veranderd. Hierdoor moet het btw-stelsel binnen de EU-landen beter op elkaar aansluiten. Door de nieuwe regels bent u verplicht om bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden. 

Lezen
Gebruikelijk loon of onkostenvergoeding?
 Nieuws   13 februari 2020

Gebruikelijk loon of onkostenvergoeding?

Als u als directeur-grootaandeelhouder (dga) of partner van een dga werkzaamheden voor de bv uitvoert, dan moet u een ‘gebruikelijk loon’ opnemen. Dit gebruikelijk loon mag niet worden vervangen door een onkostenvergoeding. Dit is onlangs beslist door het gerechtshof Amsterdam. 

Lezen
Hoeveel buffer mag u aanhouden bij een pensioenverplichting?
 Nieuws   12 februari 2020

Hoeveel buffer mag u aanhouden bij een pensioenverplichting?

Op 31 januari 2020 heeft de Hoge Raad een oordeel geveld over de vraag of het redelijk is om bij een pensioenverplichting van €57.833 een buffer van ruim €550.000 aan te houden. Bij het vaststellen van het ondernemingsvermogen mag ten aanzien van de pensioenverplichting een buffer worden opgenomen. 

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden
Contact
Volg ons

Postbus 463
4200 AL Gorinchem

0183 697 979 info@vnacc.nl
Gorinchem
Van Noordenne Accountants Gorinchem

Kleine Landtong 15
4201 HL Gorinchem

Giessen
Van Noordenne Accountants Giessen

Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

Hardinxveld
Van Noordenne Accountants Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 91 
3371 BB Hardinxveld-Giessendam