De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws

 Nieuws   9 juni 2020

Vakantie in bijzondere tijden

Vakantie in bijzondere tijden

Door: Nicola Kraaijeveld

De regels rondom het opnemen van vakantiedagen lijken helder, maar soms komt u toch voor vragen te staan. Wat doet u bijvoorbeeld als een werknemer tijdens een welverdiende vakantie ziek wordt? Als een werknemer uit dienst gaat, moet u weten wat u moet doen met de overgebleven vakantiedagen.

Naast de praktische zaken zijn ook situaties denkbaar waarin een vakantiedag opnemen misschien niet de beste oplossing is voor de werknemer. U doet er goed aan mee te denken over een verlofvorm die uitkomst kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan calamiteitenverlof, kortdurend of langdurend zorgverlof of ouderschapsverlof.

Let op! In de Wet arbeid en zorg (WAZO) vindt u de wettelijke verlofvormen terug die het werknemers makkelijker maken voor de combinatie van hun werk met één of meerdere vormen van zorg.

Vakantie in bed

Het kan voorkomen dat een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt. Vakantie is bedoeld om uit te rusten en niet om uit te zieken, dus gelden er speciale regels.

Een zieke werknemer moet zich ziekmelden. Dat verandert niet als de vakantiedagen al zijn opgenomen. Bij een verblijf in het buitenland is een bezoek aan de dokter en een doktersverklaring verplicht. Na hervatting van het werk meldt de werknemer zich weer beter. De vakantiedagen waarop de werknemer ziek was, boekt u terug. Blijft de ziekmelding achterwege dan hoeft u geen actie te ondernemen.

In een aantal gevallen kunt u de vakantiedagen wél inhouden bij ziekte, namelijk als:

  • dit schriftelijk is vastgelegd, in bijvoorbeeld de cao, het bedrijfsreglement of de arbeidsovereenkomst; of
  • Uw werknemer toestemming geeft om vakantiedagen in te houden.

Let op! U mag alleen bovenwettelijke vakantiedagen inhouden op ziektedagen, dus niet als de werknemer wettelijke vakantiedagen heeft opgenomen.

U doet er goed aan de regels rondom ziekmeldingen vast te (laten) leggen in een ziekteverzuimprotocol of arbeidsvoorwaardenregeling. Zo creëert u duidelijkheid over de regels bij uw medewerkers en voorkomt u discussies. Bij Van Noordenne Accountants hebben wij de kennis in huis om u te helpen bij het opstellen van een ziekteverzuimprotocol of arbeidsvoorwaardenregeling. Daarnaast kunnen wij uw huidige arbeidsvoorwaardenregelingen toetsen op compleetheid of deze voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Lees hier onze 8 tips voor het maken van een arbeidsvoorwaardenregeling.

Verlof of vakantie opnemen

Als een werknemer bijvoorbeeld voor een zieke partner wil zorgen is het gemakkelijk om daar vakantiedagen voor op te nemen. Maar vaak zijn er meer mogelijkheden. Het is belangrijk om werknemers daarop te wijzen, zodat ze niet oververmoeid terugkeren op de werkvloer na een ‘vakantie’. 

Er kan altijd iets onverwachts gebeuren waardoor een werknemer niet kan werken. Denk bijvoorbeeld aan een ernstige lekkage. Dan neemt een werknemer calamiteitenverlof op. Ook de dag van de bevalling van een partner en de aangifte van de kersverse spruit vallen hieronder. Het verlof verleent u zo lang als de calamiteit duurt. Meestal is dat een paar uur tot een dag.

Werknemers die zorg verlenen aan bijvoorbeeld een ouder, partner of kind, kunnen kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen. Kortdurend zorgverlof duurt maximaal twee keer de wekelijkse arbeidsduur en u moet uw werknemer minimaal 70% van het loon doorbetalen (maar maximaal 70% van het maximumdagloon). Als dat bedrag onder het minimumloon ligt, betaalt u het minimumloon.

Langdurend zorgverlof duurt maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur enu bent niet verplicht salaris door te betalen. Let op! De cao kan andere afspraken bevatten over het salaris. Ook kan uw organisatie andere afspraken hebben gemaakt met de ondernemingsraad. In dat geval is dit leidend.

Een zwangere werkneemster heeft recht op in totaal minimaal zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij stopt uiterlijk vier weken voor de uitgerekende datum met werken. Ook de partner krijgt verlof om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Het geboorteverlof bedraagt één keer de wekelijkse arbeidsduur met doorbetaling van het salaris.

Per 1 juli 2020 heeft de werknemer ook recht op aanvullend geboorteverlof. Lees hierover meer in ons nieuwsbericht over de WAZO partnerverlof en ketenmachtiging UWV.

Veel ouders staan voor de uitdaging om werk te combineren met de zorg voor kinderen. Om de werk-privébalans te bewaken, kunnen ouders ouderschapsverlof opnemen. Ouderschapsverlof duurt maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (per kind) en kan worden opgenomen tot het kind acht jaar oud is.  

Het ouderschapsverlof is nu nog onbetaald (tenzij in de cao of een eigen reglement anders is afgesproken), maar er is een wetsvoorstel in de maak dat hier vanaf 2 augustus 2022 verandering in moet aanbrengen. Het kabinet wil dat een werknemer in het eerste jaar na de geboorte van het kind voor negen van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering kan ontvangen van UWV. Deze uitkering bedraagt 50% van het dagloon (maar niet meer dan 50% van het maximumdagloon).

Regels over dagen opnemen bij overlijden

In de periode rondom een overlijden is een werknemer met heel andere zaken bezig dan het werk. Een werknemer hoeft niet per se vakantiedagen op te nemen, er zijn andere mogelijkheden. U kunt calamiteitenverlof of bijzonder verlof toekennen van het moment van overlijden tot de begrafenis. Maar ook daarna is een werknemer soms nog niet in staat om te werken. Vanwege de afwikkeling van administratieve zaken, het leegruimen van het huis of omdat de werknemer in diepe rouw is. In zo’n situatie is het voor de werknemer vervelend om vakantiedagen op te nemen. Dat betekent namelijk dat de rest van het jaar minder dagen beschikbaar zijn om uit te rusten.

Uw organisatie doet er goed aan voor de nasleep van een begrafenis rouwverlof in te stellen. Deze vorm van bijzonder verlof is niet vastgelegd in de wet, maar kan wel in uw cao staan. Is dat niet het geval, dan kunt u de regels vastleggen in uw personeelsreglement.

Let op! Uw organisatie hoeft geen salaris door te betalen tijdens het rouwverlof, maar het is wel een blijk van goed werkgeverschap als u dit wel doet, desnoods gedeeltelijk. Zo hoeft een werknemer zich in deze verdrietige periode geen zorgen te maken over het inkomen.

Het einde van de arbeidsovereenkomst

Gaat een werknemer uit dienst, dan blijven er vaak nog vakantiedagen over. Het is belangrijk om ook de vakantiedagen goed af te ronden. U berekent hoeveel vakantiedagen een werknemer overhoudt en maakt hier goede afspraken over.

U spreekt samen met de werknemer af wat u doet met de overgebleven vakantiedagen. U heeft twee keuzes. Ten eerste kan de werknemer de dagen opnemen. Zo ontstaat de mogelijkheid om te genieten van een (korte) vakantie voor de start bij een nieuwe werkgever. Daarnaast kunt u de dagen uitbetalen.

Let op! Dit is de enige situatie waarin u wettelijke vakantiedagen mag uitbetalen. In alle andere situaties neemt uw werknemer de dagen op.

Kiest de werknemer voor uitbetaling van de vakantiedagen, dan kunt u de vraag krijgen om een verklaring op te stellen waarin staat hoeveel vakantiedagen zijn overgehouden. Dat geldt zowel voor wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen. Deze verklaring kan de werknemer meenemen naar een volgende baan, om de vakantiedagen alsnog op te nemen. De dagen worden dan niet nogmaals betaald; dat heeft uw organisatie tenslotte al gedaan.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over vakantiedagen of verlofzaken? Neem dan vrijblijvend contact op met Nicola Kraaijeveld.

Nicola Kraaijeveld

HR Adviseur

Nicola Kraaijeveld
Contact opnemen

Hulp nodig?

Heeft u vragen over verlofzaken binnen uw onderneming? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

 Nieuws   9 juni 2020

WAZO partnerverlof en ketenmachtiging UWV

Voor kinderen geboren vanaf 1 juli 2020 hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Aanvullend partnerverlof wordt betaald door de werkgever, en deze krijgt dat weer vergoed door het UWV. 

Lezen
tips arbeidsvoorwaardenregeling maken
 Nieuws   27 februari 2020

8 tips voor een arbeidsvoorwaardenregeling

Wilt u lastige discussies over arbeidsvoorwaarden met uw medewerkers voorkomen? Dan is een duidelijke arbeidsvoorwaardenregeling een must. Wat moet hierin nu beschreven staan om wet- en regelgeving op te volgen en arbeidsvoorwaarden intern uniform en extern marktconform te maken? In dit artikel geven wij u tips voor een arbeidsvoorwaardenregeling. 

Lezen
Advieswijzer Verlofregelingen 2020
 Advieswijzer   27 januari 2020

Advieswijzer Verlofregelingen 2020

Het kabinet heeft aangegeven om de mogelijkheden voor verlof van werknemers uit te breiden. Voor al deze verlofvormen gelden aparte regels en voorwaarden. In onze Advieswijzer Verlofregelingen 2020 lichten wij een aantal vormen nader toe.  

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden
Contact
Volg ons

Postbus 463
4200 AL Gorinchem

0183 697 979 info@vnacc.nl
Gorinchem
Van Noordenne Accountants Gorinchem

Kleine Landtong 15
4201 HL Gorinchem

Giessen
Van Noordenne Accountants Giessen

Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

Hardinxveld
Van Noordenne Accountants Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 91 
3371 BB Hardinxveld-Giessendam