De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws  10 december 2020

Uitbreiding TVL

Bron: SRA

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 uitgebreid. Ook de TVL kent drie periodes van drie maanden. Dit zijn de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. De TVL kent voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 en voor de periode van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 een subsidie van maximaal € 90.000 voor drie maanden bij een omzetverlies van minstens 30%. Dit minimale percentage aan omzetverlies blijft ook vanaf januari 2021 gehandhaafd en wordt dus niet verhoogd naar 40%, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Via de TVL krijgt een bedrijf een oplopend percentage van de vaste lasten vergoed. Door de aanpassing van de regeling loopt dit op van 50% bij een omzetverlies van 30% tot maximaal 70% bij een omzetverlies van 100%. Voor reeds ingediende aanvragen wordt automatisch uitgegaan van de nieuwe percentages.

Voorbeeld: Bij 65% omzetverlies ontvangt een bedrijf 65% x 60% = 39% vergoeding via de TVL voor de vaste lasten. Onder de oude regeling werd 50% van de vaste lasten vergoed, waardoor bij een omzetverlies van 65% slechts 32,5% (65% x 50%) van de vaste lasten vergoed werd. In dit voorbeeld is er dus sprake van een extra vergoeding van 6,5% van de vaste lasten.

Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS.

De TVL blijft ook in de periode januari t/m maart 2021 toegankelijk voor alle sectoren met voldoende omzetverlies, dat wil zeggen minstens € 3.000 per periode van drie maanden. Dit betekent dat de verruiming tot alle sectoren in ieder geval van kracht is voor de periode oktober 2020 t/m maart 2021 en dat de TVL dus ook voor de periode januari t/m maart 2021 niet meer afhankelijk is van de SBI-code van een bedrijf.

Tegemoetkoming TVL evenementenbranche
 

Eerder was de zogenaamde seizoensmodule (binnen de TVL) voor de evenementenbranche al aangekondigd voor het vierde kwartaal 2020. De exacte voorwaarden zijn nu bekend geworden en tevens is gemeld dat deze module ook blijft bestaan voor het eerste kwartaal van 2021. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het zomerseizoen, toch aanspraak maken op de TVL. De seizoensmodule is bedoeld voor bedrijven die wel in aanmerking zijn gekomen voor de TVL 1.0 en deze toegekend hebben gekregen, maar niet in aanmerking komen voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020 vanwege een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019. 

De module geldt voor organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen. Hieronder vallen onder meer kermissen, sportevenementen en festivals, maar ook voor het publiek toegankelijke congressen en beurzen. Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfsfeesten e.d. vallen hier niet onder. De eerder aangekondigde afbakening op basis van SBI-codes is vervallen.

Voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat ondernemers voor minimaal 50% van hun omzet in het tweede en derde kwartaal van 2019 afhankelijk zijn geweest van evenementen georganiseerd in diezelfde periode in 2019. De subsidie voor ondernemers die in aanmerking komen voor de evenementenmodule bedraagt 33,3% van de subsidie die de ondernemer ontving vanuit de TVL1.0, met een minimum van € 750. In de berichtgeving richting de Tweede Kamer is expliciet aangegeven dat de TVL 1.0 ook daadwerkelijk moet zijn toegekend. Dit lijkt nadelig uit te pakken voor ondernemers die wel recht hadden op TVL 1.0, maar die niet hebben aangevraagd.

Omdat eerst goedkeuring van de Europese Commissie moet worden verkregen, kan de regeling vermoedelijk pas vanaf de 2e helft januari 2021 worden aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2020. De aanvraag voor het eerste kwartaal 2021 volgt dan in februari.

Vragen?

Heeft u vragen over het dit nieuwsbericht? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen

Wilt u meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit bericht:

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden