Menu Inloggen VNA

De kracht van Hollandse nuchterheid

Tbs-regeling

Stelt u vermogensbestanddelen, zoals een pand of geld ter beschikking aan uw bv, dan komt de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) om de hoek kijken. De huur en de rente, verminderd met de kosten en eventuele afschrijving, zijn bij u belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden.

Onder de tbs-regeling vallen onder meer de volgende vermogens-bestanddelen:

  • een pand dat u ter beschikking stelt aan uw bv;
  • een schuldvordering op de bv (zie paragraaf 2.2 Lenen aan en van de bv);
  • een overeenkomst van levensverzekering bij de bv (zie paragraaf 3.2 onder Kapitaalverzekering);
  • het ter beschikking stellen van een kwalificerende werkruimte in uw woning aan de bv;
  • een borgtochtvergoeding en een regresvordering.

De inkomsten of opbrengsten uit een ter beschikking gesteld vermogens-bestanddeel moet u jaarlijks opgeven in box 1. Daar staat tegenover dat de door u gemaakte kosten voor het vermogensbestanddeel aftrekbaar zijn in box 1. Het resultaat (opbrengsten minus kosten) is dan belast tegen het progressieve tarief van maximaal 52% inkomstenbelasting.

De tbs-regeling vereist ook dat u een administratie bijhoudt. Ook moet u jaarlijks een balans- en resultatenrekening opstellen.

Profiteer van vrijstelling

Als terbeschikkingsteller mag u – indien van toepassing – een herinvesteringsreserve en een egalisatiereserve vormen. Daarnaast heeft u ook recht op een terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12% van het resultaat uit de terbeschikkingstelling. Dankzij deze vrijstelling betaalt u niet maximaal 52% over het resultaat, maar maximaal 45,76%.

Pand verhuren aan de bv

Verhuurt u een privépand aan de bv, dan zijn door de tbs-regeling de huuropbrengsten (de zakelijke huur die uw bv aan u betaalt voor het gebruik van het pand) bij u belast in box 1. Alle kosten, zoals rente (indien u een lening bent aangegaan voor het pand), onderhoud en afschrijving, zijn aftrekbaar. De door de bv betaalde huurkosten zijn voor de bv aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Verkoopt u het pand, dan eindigt de tbs-regeling. De winst die u behaalt bij verkoop is nog wel belast in box 1 tegen het progressieve tarief.

Borgtochtvergoeding en regresvordering

Het kan zijn dat u borg staat voor een lening van de bank aan uw bv. Deze borgstelling kan onder de tbs-regeling vallen. Is dat het geval, dan start de tbs-regeling voor u op het moment dat de borgstellingsovereenkomst wordt aangegaan. U staat natuurlijk niet voor niets borg. Daar hoort een vergoeding tegenover te staan. Deze borgtochtvergoeding (borgstellingsprovisie) die u zakelijk met uw bv overeenkomt, vormt een jaarlijkse opbrengst voor u in box 1. Bij de bv is deze vergoeding aftrekbaar.

Stel nu dat de bv haar schuld aan de bank niet meer kan voldoen, de bank u hierdoor aanspreekt als borg en u de schuld uit privégelden moet voldoen. U kunt dan een borgstellingsverlies in aanmerking nemen en u krijgt een regresvordering op uw bv. Deze regresvordering zal aanzienlijk lager zijn dan het bedrag van de lening van de bank aan de bv. U zult hiervoor een goede inschatting moeten maken. Wat kan de bv uiteindelijk nog aan u terugbetalen?

Overigens is een borgstellingsverlies alleen aftrekbaar als het echt een zakelijke borgstelling betreft. Daarvoor wordt gekeken naar het moment waarop de borgstelling is aangegaan. Is bij het aangaan van de borgstelling uw hoedanigheid als aandeelhouder doorslaggevend geweest en was een onafhankelijke, zakelijk handelende derde op dat moment een dergelijke borgstelling niet aangegaan? Is het antwoord ja, dan betreft het een onzakelijke borgstelling en kunt u een eventueel borgstellingsverlies niet in aanmerking nemen.

Delen via

Eline Könemann

Mijn naam is Eline Könemann. Sinds juli 2011 werk ik met veel enthousiasme bij dit kantoor. Ik ben werkzaam op de salarisadministratie, daar vind ik het een uitdaging om voor mijn ...

Lees meer

Kees de Vries

Hallo, mijn naam is Kees de Vries. Na de havo volgde ik diverse opleidingen tot onder andere accountant en financieel planner. Ik ben directeur van de vestiging in Giessen. De pass...

Lees meer

Arjan de Weerdt

Arjan de Weerdt, aangenaam. Ik ben afgestudeerd registeraccountant aan de Nyenrode Business Universiteit. De eerste twaalf en een half jaar van mijn loopbaan deed ik veel ervaring ...

Lees meer

Gerjan Rijneveld

Mijn naam is Gerjan Rijneveld. Sinds september 2014 ben ik werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Op dat moment ben ik, na het afronden van het VWO, aan de Accountancy-opleiding a...

Lees meer

Micheal de Jong

Ik ben Michael de Jong en sinds 2015 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Na het afronden van de bedrijfseconomie opleiding aan de Avans hogeschool te 's-Hertogenbosch heb ik in...

Lees meer

Albert van Mourik - Vennoot

Mijn naam is Albert van Mourik. Ik werk sinds 1978 bij Van Noordenne en sinds 2004 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor accountant-administratieconsultent en belast...

Lees meer

Geert Naaktgeboren

Mijn naam is Geert Naaktgeboren. In 2007 startte ik als stagiair bij dit bureau; een leuke en leerzame tijd. Na afronding van mijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universit...

Lees meer

Hans Kentie

Mijn naam is Hans Kentie, relatiebeheerder. Ik houd van mensen en van cijfers. En ben dus volledig op mijn plek in mijn huidige functie. Voortdurend bezig zijn bestaande klanten v...

Lees meer

Antoine van den Diepstraten

Hai, ik ben Antoine van den Diepstraten. Ik studeerde in 2006 af aan de HES Rotterdam als bedrijfseconoom en trad in datzelfde jaar in dienst bij Van Noordenne. Momenteel studeer ...

Lees meer

Frank de Wit

Mijn naam is Frank de Wit, woonachtig in Breda en ik ben sinds 2013 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Ik werk als assistent accountant en periodiek ga ik langs bij klanten om...

Lees meer

Irene Wolvers

Hallo, ik ben Irene Wolvers. Ik ben assistent-accountant, vanuit kantoor Giessen. Een leuke afwisselende functie waarbij ik verantwoordelijk ben voor een groeiend aantal eigen klan...

Lees meer

Marianne Colijn

Ik ben Marianne Colijn. Ik werk sinds 2007 als salarisadministrateur en heb een Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL). Ik heb een afwisselende en uitdagende functie waarbij ik t...

Lees meer

Harm van Heusden - Vennoot

Mijn naam is Harm van Heusden. Sinds 2000 werk ik bij dit kantoor en sinds 2007 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor Registeraccountant, Accountant-administratiecons...

Lees meer

Vanessa de Groot-Boeijink

Mijn naam is Vanessa de Groot-Boeijink. Ik werk sinds januari 2003 bij Van Noordenne. Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd aan de HES in Rotterdam. In mijn functie van assistent-acco...

Lees meer

Guido Boers

Mijn naam is Guido Boers. Ik werk vanuit de vestiging Hardinxveld-Giessendam als relatiebeheerder voor diverse klanten. Sinds 2010 ben ik in dienst van dit kantoor.

Lees meer

Piet Trapman

Aangenaam, Piet Trapman. Vanaf 1971 werk ik in de accountancy. En sinds 2009 bij dit kantoor. Een goed keuze. Want het is een platte organisatie waarin we elkaar positief benaderen...

Lees meer

Richard Fennema

Mijn naam is Richard Fennema. Sinds mijn afstuderen op de IVA te Driebergen in 2009 ben ik werkzaam in de accountancy. Vanaf 2014 ben ik in dienst bij Van Noordenne Accountants waa...

Lees meer

Joanita Bergshoeff

Hallo, mijn naam is Joanita Bergshoeff. In 2008 ben ik bij Van Noordenne Accountants komen werken en heb inmiddels verschillende functies bekleed binnen dit kantoor. Nadat ik een p...

Lees meer

Jan van Vugt

Dag, ik ben Jan van Vugt. Ik ben ruim 40 jaar verbonden aan dit kantoor, sinds 1992 als medevennoot. Na mijn hbs-b opleiding studeerde ik voor Federatie Belastingadviseur, Fiscaal ...

Lees meer

Jan-Willem Smits

Mijn naam is Jan-Willem Smits en ik werk sinds 1966 als relatiebeheerder bij Van Noordenne Accountants en Adviseurs. Een mooi kantoor waar ik met plezier al lange tijd aan verbond...

Lees meer

Melany van der Matten

Mijn naam is Melany van der Matten. In 2009 ben ik begonnen in het vak en in 2014 heb ik mijn diploma HBO Accountancy behaald. Sinds 2013 ben ik met veel plezier werkzaam bij van N...

Lees meer

Mark Flier

Mijn naam is Mark Flier. Ik heb een opleiding gedaan tot accountant-administratieconsulent en belastingadviseur. Ik werk sinds 2010 bij Van Noordenne als relatiebeheerder.

Lees meer

Contact

Gorinchem Kleine Landtong 15, 4201 HL Gorinchem
Postbus 463, 4200 AL Gorinchem
0183 - 697 979 info@vnacc.nl
Giessen Distributiestraat 25,
4283 JN Giessen
0183 - 407 740 info@vnacc.nl
Hardinxveld-Giessendam Buitendams 91
3371 BB Hardinxveld-Giessendam
0184 - 617 933 info@vnacc.nl