De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   28 juli 2020

Dit zijn de subsidiemogelijkheden voor opleidingen

Bron: PW

Al enige tijd kunt u als werkgever een beroep doen op de subsidieregeling Praktijkleren voor het begeleiden van werknemers en leerlingen naar (nieuw) werk. Daarnaast bestaat er voor het MKB de SLIM-subsidie en is de subsidieregeling 'NL leert door' vanaf augustus beschikbaar. Dit wordt vanaf 2022 nog aangevuld met een Stap-budget van 1000 euro. In dit artikel informeren wij u over deze subsidieregelingen. 

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren bestaat sinds 1 januari 2014. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten van werkgevers voor het begeleiden van leerlingen, studenten of werknemers (‘deelnemers’) die een (beroeps)opleiding volgen. Ook is het een bijdrage aan de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling moet er mede toe leiden dat de kennis en vaardigheden van de deelnemers goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

Als werkgever kunt u een beroep doen op de subsidieregeling Praktijkleren als u een leerplek aanbiedt die de deelnemers beter voorbereidt op de arbeidsmarkt. Het maximumbedrag ervan is 2700 euro per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De exacte voorwaarden hangen af van de onderwijscategorie. De aanvraag voor het studiejaar 2019 – 2020 is mogelijk van 1 juli 2020 tot en met 16 september 2020. Meer informatie vindt u in ons artikel over de subsidie praktijkleren 2019-2020.

Extra financiële ondersteuning bbl-leerwerkplek

Hier is nog extra financiële ondersteuning voor een bbl-leerwerkplek (bbl staat voor beroepsbegeleidende leerweg) bijgekomen in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen (OCW) biedt in deze sectoren in de studiejaren 2019/2020 en 2021/2022 extra financiële ondersteuning aan erkende leerbedrijven voor het mbo. 

Administratie van de begeleiding

Zorg voor een goede administratie van de begeleiding. U moet deze namelijk zelf bijhouden, bewaren en op verzoek aan de RVO kunnen geven. Ook controleert de RVO of u aan alle voorwaarden voldoet.

SLIM subsidie

Met de SLIM-regeling wil de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb. De subsidieregeling is bedoeld voor individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf maart 2020 kunnen deze drie partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor het ontwikkelen en realiseren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers in de onderneming.

Het tijdvak voor de aanvraag van de SLIM subsidie is van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.

We hebben u reeds geïnformeerd over deze SLIM subsidie in dit artikel. 

NL leert door

Werkgevers die NOW 2.0 hebben aanvraagt, hebben de inspanningsverplichting om ondersteuning te geven aan het bij- of omscholen van werknemers die dreigen hun baan te verliezen of al hun baan hebben verloren. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit biedt hen zicht op mogelijke arbeidsmarktkansen. Loopbaanadviseurs kunnen mensen ook ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. 

Er komen twee subsidieregelingen:

  • De tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met inzet van een ontwikkeladvies voor een heroriëntatie op de arbeidsmarkt onder begeleiding van een gekwalificeerde loopbaanadviseur.
  • De tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met inzet van online scholing, waarmee mensen kosteloos online scholingsactiviteiten kunnen krijgen bij een aantal publieke en private opleiders. 

Deze twee subsidieregelingen staan open voor iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gaat hier dus zowel om mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als om mensen die geen werk meer hebben. 

Meer informatie leest u in ons artikel over de NL leert door regeling.

STAP-budget

Een toekomstige financiële regeling voor scholing is het STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie). Dit is een persoonlijk ontwikkelbudget van maximaal 1000 euro per jaar voor werkenden en niet-werkenden. Het gaat per 1 januari 2022 in. De regeling is op grote lijnen uitgewerkt. De exacte regeling moet in de loop van 2021 bekend zijn. Burgers krijgen onder voorwaarden een individueel leer- en ontwikkelbudget dat ze kunnen gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Het doel van het STAP-budget is dat mensen meer zelf de regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan en zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Deelnemers aan het STAP-budget moeten 18 jaar of ouder zijn en mogen de AOW- leeftijd nog niet hebt bereikt. Het maakt niet uit of ze in loondienst werken, ondernemer zijn of geen werk hebben. Ook mogen ze in het betreffende kalenderjaar nog geen eerdere aanvraag voor een scholingsactiviteit toegekend hebben gekregen. Daarnaast mogen ze geen publieke individuele financiering van onderwijs ontvangen, zoals: studiefinanciering of een tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. Verder moet de scholingsactiviteit binnen zes maanden na sluiting van de aanvraagtermijn beginnen.

Individueel scholingsbudget

Als werkgever kunt u uw werknemers ook een individueel scholingsbudget verstrekken. Daarnaast zijn er vaak ook in cao’s financiële afspraken gemaakt over scholing van werknemers. Uw werknemers kunnen eventueel het STAP-budget aanvragen in aanvulling op een scholingsbudget dat u aan ze verstrekt.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over subsidiemogelijkheden voor opleidingen? Neem dan vrijblijvend contact op met Nicola Kraaijeveld.

Nicola Kraaijeveld

HR Adviseur

Nicola Kraaijeveld
Contact opnemen

Advies nodig?

Heeft u vragen of advies nodig over subsidiemogelijkheden voor opleidingen? Neem dan contact op met onze HR Adviseurs. Zij helpen u graag!

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

 Nieuws   20 juli 2020

Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte?

Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de mogelijkheid dit te corrigeren? Deze vraag stond eerder centraal in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de rechter mag dit niet. 

Lezen
 Nieuws   16 juli 2020

NL leert door regeling

Als u NOW 2.0 aanvraagt, heeft u als werkgever de inspanningsverplichting om ondersteuning te geven aan het bij- of omscholen van werknemers die dreigen hun baan te verliezen of al hun baan hebben verloren. Daarvoor heeft het kabinet eerder € 50 miljoen uitgetrokken met ‘NL leert door’. Wat betekent ‘NL leert door’ voor uw werknemer?

Lezen
 Nieuws   15 juli 2020

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?  

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden