De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   9 juli 2020

Subsidie praktijkleren 2019-2020

subsidie praktijkleren

Bron: SRA

Wij willen u graag informeren over de subsidieregeling praktijkleren. Heeft u werknemers die een opleiding volgen én bij u werken? Dan is de kans groot dat u een tegemoetkoming in de kosten kunt krijgen. Ook wanneer u dit jaar voor het eerst kennis maakt met praktijkleerlingen kan deze regeling interessant zijn.

Subsidie praktijkleren

Voor het studiejaar 2019-2020 kunt u subsidie aanvragen vanaf 1 juli 2020. Wij kunnen u hierbij helpen.

Doel regeling

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, maar ook van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
 • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

De subsidie is maximaal € 2.700,- per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar. De voorwaarden voor de subsidieregeling Praktijkleren verschillen per onderwijscategorie.

Onderwijscategorieën:

 • Vmbo/VSO/PRO 
 • Mbo
 • Hbo
 • Promovendi/toio’s

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl leerplek aanbieden. Bij de aanvraag van de subsidieregeling praktijkleren moet het erkende leerbedrijf melden of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf dat de opleiding in de praktijk verzorgt, moet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie.

Bijzonderheden ten aanzien van coronacrisis

Werkgevers kunnen als gevolg van de coronacrisis te maken hebben gehad met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Aanvraag indienen via eLoket

Uw aanvraag moet u uiterlijk 16 september 2020 voor 17.00 uur indienen. U stuurt uw aanvraag in na afloop van het studiejaar. Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij controle kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

Digitaal indienen

Via het eLoket kunt u de aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel niveau 1 nodig. Klik hier voor het aanvragen van Praktijkleren.

Aanvraag via Van Noordenne Accountants

Wij kunnen de aanvraag voor u verzorgen. Wij hebben dan uiterlijk vrijdag 14 augustus van u nodig:

 • Ondertekende leerwerkovereenkomst in pdf bestand;
 • Aantal weken dat u de werknemer heeft begeleid.

Tips voor aanvragers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft een aantal tips voor aanvragers van de subsidie praktijkleren:

 • Zorg op tijd voor eHerkenning;
 • Dien uw aanvraag op tijd in;
 • Controleer of uw aanvraag echt is ingediend;
 • Zorg dat uw administratie op orde is;
 • Veel deelnemers? Gebruik het CSV bestand;
 • Bereid u voor op volgend jaar;
 • Denk aan de bewaarplicht van 5 jaar.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de subsidie praktijkleren? Neem dan vrijblijvend contact op met Joanita Bergshoeff.

Joanita Bergshoeff

Salarisadviseur

Joanita Bergshoeff
Contact opnemen
Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

 Nieuws   8 juli 2020

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap uitgesteld naar 2023

De invoering van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt uitgesteld naar 2023. Dit meldt staatssecretaris Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer over de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus.  

Lezen
 Nieuws   30 juni 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 30 juni 2020. 

Lezen
 Nieuws   24 juni 2020

Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter

Om werkgevers snel inzicht te geven in welke stappen zij moeten zetten voor de RIV-toets (de poortwachtertoets) bij re-integratie van werknemers, heeft het UWV een Quick Start-document ontwikkeld. Deze Quick Start dient ter ondersteuning van de Werkwijzer Poortwachter. 

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden