De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   17 mei 2021

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB

SLIM subsidieregeling

Door: Nicola Kraaijeveld

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen ervoor dat we anders gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Met de SLIM-regeling wil de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb. Misschien biedt juist deze periode uw organisatie ruimte om tijd te investeren in het ontwikkelen van uw medewerkers.

Voor wie geldt de regeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf maart 2020 kunnen deze drie partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor het ontwikkelen en realiseren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers in de onderneming.

Er kan bijvoorbeeld voor de volgende activiteiten subsidie aangevraagd worden:

 1. De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte;
 2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw werknemers;
 3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode binnen uw onderneming die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 4. Het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding.

Bij Van Noordenne Accountants hebben wij de expertise in huis om u bij deze activiteiten te ondersteunen en begeleiden.

Aanvraag criteria individuele mkb-onderneming

 • Per aanvraag kan er maximaal € 24.999 subsidie worden aangevraagd.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Voor een kleinbedrijf bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.
 • Er zijn twee tijdvakken in 2020 waarin subsidie kan worden aangevraagd. Het eerste tijdvak was in maart 2020. De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur.

Aanvragen

Voor u een aanvraag indient, moet u zich registreren als aanvrager. Dat kan vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak. Hiervoor gaat u naar het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.

Beoordeling

Het is belangrijk een volledige subsidieaanvraag in te dienen. U kunt onze HR Adviseurs machtigen. Bij Van Noordenne Accountants kunnen wij u hierbij ondersteunen en de aanvraag voor u indienen. Nadat uw aanvraag volledig is bevonden zal deze, afhankelijk van de plek in de rij op basis van eventuele loting, inhoudelijk worden getoetst. Vervolgens ontvangt u binnen achttien weken bericht of de subsidie is toegekend of wordt afgewezen.

Hoe ziet een volledige aanvraag eruit? 

Een volledige aanvraag bestaat uit een aantal verplichte bijlagen:

 • E-formulier: het e-formulier voor de aanvraag is vanaf de opening van het tijdvak beschikbaar op het e-portaal.
 • Mkb-verklaring: hierin wordt verklaard wat voor type bedrijf de onderneming betreft.
 • De-minimisverklaring.
 • Activiteitenplan: zie de pagina Bijlagen en downloads voor het sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden.
 • Begroting: zie de pagina Bijlagen en downloads voor het sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden.
 • Schriftelijke machtiging (alleen indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).

Nadat de aanvrager zich geregistreerd heeft, kan de aanvraag binnen het betreffende tijdvak worden ingediend via het subsidieportaal. Een intermediair kan indien gemachtigd, namens de aanvrager de aanvraag indienen. Na sluiting van het tijdvak ontvangt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en een projectnummer.

Tussenrapportage

Als een initiatief meer dan 12 maanden duurt moet uiterlijk acht weken na afloop van de eerste twaalf maanden, een tussentijds voortgangsverslag worden ingediend.

Einddeclaratie

Binnen 22 weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen. Indien de verleende subsidie meer bedraagt dan € 25.000 dient er een evaluatieverslag meegestuurd te worden. Indien de verleende subsidie meer bedraagt dan € 125.000 moet u ook een controleverklaring inclusief een rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieaanvrager, opgesteld door een accountant, meesturen.

De einddeclaratie wordt binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie beoordeeld. Het daadwerkelijke subsidiebedrag ontvangt u nadat uw einddeclaratie is goedgekeurd. Er worden in het kader van deze subsidieregeling geen voorschotten verstrekt.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over het aanvragen van de SLIM subsidie? Neem dan vrijblijvend contact op met Eline Könemann.

Eline Könemann

HR Adviseur

Eline K├Ânemann
Contact opnemen

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de SLIM subsidie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

 Nieuws   26 mei 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 26 mei 2020. 

Lezen
Betalen en terugvorderen van transitievergoeding
 Nieuws   23 april 2020

Betalen en terugvorderen van transitievergoeding

Werknemers hebben sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans wijzigt op 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitievergoeding. Lees meer in ons nieuwsbericht. 

Lezen
berekening loonkostenvoordelen
 Nieuws   25 maart 2020

Voordelen loonkosten 2020 en controle berekeningen 2019
 

Voor bepaalde groepen werknemers kunt u als werkgever een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Er zijn verschillende tegemoetkomingen: de loonkostenvoordelen (LKV) en de lage-inkomensvoordelen (LIV). De voorlopige berekeningen van 2019 zijn onlangs door het UWV verzonden. Deze berekening mag u ter controle naar ons doorsturen.  

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden