Menu Inloggen VNA

Helpt ondernemers ondernemen

Schenken en nalaten

Er komt een moment dat u er niet meer zult zijn. Alhoewel dit nooit een geliefd onderwerp is om over na te denken, is het toch goed om hier nu al bij stil te staan. Bij estate planning (vermogens­planning) gaat het om de vraag hoe u op een zo voordelig ­moge­lijke manier het door u opgebouwde vermogen kunt overdragen aan volgende generaties. Dat kan door de overgang nu al juridisch en fiscaal goed te regelen.

Tarieven en vrijstellingen

De Successiewet regelt de fiscale gevolgen bij vererving en schenking. Bij een erfenis is erfbelasting verschuldigd en bij een schenking is dat schenkbelasting. Er hoeft echter pas schenk- of erfbelasting te worden betaald als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan een eventuele vrijstelling.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017

Deel belaste
verkrijging
Tariefgroep 1
(partners en
kinderen)
Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 – € 122.26910%18%30%
€ 122.269 – hoger20%36%40%

Vrijstellingen erfbelasting 2017

Partners€ 638.089
Kinderen en kleinkinderen€ 20.209
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 60.621
Ouders€ 47.859
Overige verkrijgers€ 2.129

Vrijstellingen schenkbelasting 2017

Na even weg te zijn geweest, is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf dit jaar weer verruimd naar € 100.000. Heeft u uw zoon of dochter in 2013 of 2014 al een bedrag van € 100.000 geschonken voor de eigen woning, dan kunt u hun in 2017 hiervoor geen bedrag meer schenken. Uiteraard mag u wel jaarlijks maximaal € 5.320 belastingvrij aan uw kind schenken. Is er in 2015 of 2016 al gebruikgemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, dan mag u in 2017 of 2018 nog een bedrag aan uw zoon of dochter schenken van maximaal € 46.824. Ook dit bedrag moet worden gebruikt voor de eigen woning en uw kind, of diens partner, moet op het moment van de schenking jonger zijn dan 40 jaar. Voor bepaalde situaties waarin al vóór 2010 gebruik is gemaakt van een eenmalig verhoogde schenkings­vrijstelling, is ook in 2017 of 2018 nog een belastingvrije aanvulling van de schenking mogelijk.

Vermogensoverdracht tijdens leven

Schenken bij leven is, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voor­deliger dan vererven bij overlijden. Door jaarlijks een bedrag te schenken aan uw kinderen, wordt uw vermogen kleiner zodat uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Door optimaal gebruik te maken van de vrijstellingen hoeft er geen schenkbelasting te worden betaald.

Heeft u een groot vermogen, dan kunt u ook overwegen om een groter bedrag dan de vrijstelling te schenken aan uw kind(eren). Uw kind betaalt dan weliswaar nu 10% aan schenkbelasting over het meerdere, maar dat is goedkoper dan de 20% bij vererving. Want hoe groter straks de verkrijging, hoe hoger het percentage aan erfbelasting.

Wilt u liever geen contant geld vrij maken, dan kunt u ook schenken op papier, ofwel schenken onder schuldigerkenning. U erkent schuldig te zijn aan uw kind een bedrag dat pas opeisbaar is na uw overlijden. Voordeel is dat u blijft beschikken over het (geschonken) vermogen en toch handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Bovendien is uw kind bij uw overlijden minder erfbelasting verschuldigd, omdat al een gedeelte van uw vermogen (op papier) onbelast is overgeheveld. Schenking onder schuldigerkenning is echter niet mogelijk als de schenking is bestemd voor de eigen woning.

Schenken niet altijd voordelig

Schenken bij leven aan uw kinderen kent zeker fiscale voordelen, maar er zijn ook nadelen. Komt uw kind bijvoorbeeld in de bijstand, dan kunnen schenkingen als eigen vermogen worden gezien. Gaat uw kind scheiden, dan heeft de ex-partner van uw kind mogelijk recht op de helft van de schenking. U kunt dit voorkomen door het opnemen van een uitsluitingsclausule bij schenking.

Het maken of aanpassen van een testament

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf (de bv) straks terechtkomt bij de bedrijfsopvolger die u zelf in gedachten heeft, is het verstandig om een testament op te maken. In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat uw echtgeno(o)t(e) in de woning mag blijven wonen of dat uw bedrijf naar een van de kinderen gaat. Ook kunt u in een testament uitsluiten dat de partners van uw kinderen aanspraak maken op het geërfde vermogen wanneer hun huwelijk eindigt. Met een testament houdt u de regie in eigen hand en voorkomt u discussies na uw overlijden.

Heeft u niets testamentairs geregeld, dan geldt de wettelijke verdeling. Laat u een echtgeno(o)t(e) en kinderen na, dan zijn die in gelijke delen erfgenaam. Alle bezittingen en schulden gaan automatisch over op uw echtgeno(o)t(e). Uw kinderen krijgen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel. Deze geldvordering is alleen opeisbaar bij het overlijden of het faillissement van uw echtgeno(o)t(e).

Fiscaal vriendelijk aandelen schenken of nalaten

Komt u te overlijden, dan moet in principe in de inkomstenbelasting worden afgerekend. Fiscaal gezien is er namelijk sprake van een fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang. Ook wanneer u als aanmerkelijkbelanghouder de aandelen schenkt, is sprake van een vervreemding. Nu kent de inkomstenbelasting een doorschuiffaciliteit. Hierdoor hoeft er op verzoek niet te worden afgerekend, omdat de verkrijgingsprijs van de aandelen wordt doorgeschoven op de erfgenamen of de verkrijger bij schenking.

Er gelden wel wat eisen aan deze doorschuiffaciliteit. Zo kan de faciliteit alleen worden toegepast als de bv waarvan de aandelen vererven of worden geschonken een materiële onderneming drijft. Bevat de bv alleen beleggingsvermogen, dan is doorschuiven dus niet mogelijk. Houdt de bv zich deels bezig met beleggen, dan is de faciliteit alleen van toepassing voor zover het ondernemingsvermogen betreft. Slechts een zéér beperkt beleggingsvermogen mag worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Bij schenking van de aanmerkelijkbelangaandelen geldt nog de extra eis dat de verkrijger al minimaal drie jaar bij de bv als bestuurder of werknemer in dienstbetrekking staat.

Onder voorwaarden kan ook gebruik worden gemaakt van de doorschuiffaciliteit als de verkrijger in dienstbetrekking staat bij de werk-bv en de aandelen in de holding worden geschonken.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Om ervoor te zorgen dat het voortbestaan van uw bedrijf niet in gevaar komt, kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Kort gezegd komt de faciliteit erop neer dat degene die ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt – onder voorwaarden – (nagenoeg) geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. Er geldt namelijk een forse vrijstelling. De verkrijging van ondernemingsvermogen of de aandelen in een bv is voorwaardelijk vrijgesteld voor zover de waarde van de objectieve onderneming niet groter is dan € 1.063.479 (2017). Is de waarde meer, dan geldt een voorwaardelijke vrijstelling van 83% over het meerdere. Is er, ondanks de hoge vrijstelling, toch nog schenk- of erfbelasting verschuldigd, dan kan hiervoor tien jaar (rentedragend) betalingsuitstel worden aangevraagd.

Zoals gezegd, kent de bedrijfsopvolgingsfaciliteit verschillende voorwaarden. Zo moet de verkrijger de onderneming nog gedurende vijf jaar voortzetten of de aandelen in de bv gedurende die periode in zijn bezit houden. Wordt niet voldaan aan dit voorzettingsvereiste, dan vervalt de voorwaardelijke vrijstelling en moet alsnog erf- of schenkbelasting worden betaald. Wordt wel voldaan aan het voortzettingsvereiste, dan is de vrijstelling na verloop van vijf jaar definitief.

Delen via

Richard Fennema

Mijn naam is Richard Fennema. Sinds mijn afstuderen op de IVA te Driebergen in 2009 ben ik werkzaam in de accountancy. Vanaf 2014 ben ik in dienst bij Van Noordenne Accountants waa...

Lees meer

Marianne Colijn

Ik ben Marianne Colijn. Ik werk sinds 2007 als salarisadministrateur en heb een Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL). Ik heb een afwisselende en uitdagende functie waarbij ik t...

Lees meer

Joanita Bergshoeff

Hallo, mijn naam is Joanita Bergshoeff. In 2008 ben ik bij Van Noordenne Accountants komen werken en heb inmiddels verschillende functies bekleed binnen dit kantoor. Nadat ik een p...

Lees meer

Arjan de Weerdt

Arjan de Weerdt, aangenaam. Ik ben afgestudeerd registeraccountant aan de Nyenrode Business Universiteit. De eerste twaalf en een half jaar van mijn loopbaan deed ik veel ervaring ...

Lees meer

Guido Boers

Mijn naam is Guido Boers. Ik werk vanuit de vestiging Hardinxveld-Giessendam als relatiebeheerder voor diverse klanten. Sinds 2010 ben ik in dienst van dit kantoor.

Lees meer

Harm van Heusden - Vennoot

Mijn naam is Harm van Heusden. Sinds 2000 werk ik bij dit kantoor en sinds 2007 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor Registeraccountant, Accountant-administratiecons...

Lees meer

Vanessa de Groot-Boeijink

Mijn naam is Vanessa de Groot-Boeijink. Ik werk sinds januari 2003 bij Van Noordenne. Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd aan de HES in Rotterdam. In mijn functie van assistent-acco...

Lees meer

Hans Kentie

Mijn naam is Hans Kentie, relatiebeheerder. Ik houd van mensen en van cijfers. En ben dus volledig op mijn plek in mijn huidige functie. Voortdurend bezig zijn bestaande klanten v...

Lees meer

Kees de Vries

Hallo, mijn naam is Kees de Vries. Na de havo volgde ik diverse opleidingen tot onder andere accountant en financieel planner. Ik ben directeur van de vestiging in Giessen. De pass...

Lees meer

Antoine van den Diepstraten

Hai, ik ben Antoine van den Diepstraten. Ik studeerde in 2006 af aan de HES Rotterdam als bedrijfseconoom en trad in datzelfde jaar in dienst bij Van Noordenne. Momenteel studeer ...

Lees meer

Melany van der Matten

Mijn naam is Melany van der Matten. In 2009 ben ik begonnen in het vak en in 2014 heb ik mijn diploma HBO Accountancy behaald. Sinds 2013 ben ik met veel plezier werkzaam bij van N...

Lees meer

Jan van Vugt

Dag, ik ben Jan van Vugt. Ik ben ruim 40 jaar verbonden aan dit kantoor, sinds 1992 als medevennoot. Na mijn hbs-b opleiding studeerde ik voor Federatie Belastingadviseur, Fiscaal ...

Lees meer

Frank de Wit

Mijn naam is Frank de Wit, woonachtig in Breda en ik ben sinds 2013 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Ik werk als assistent accountant en periodiek ga ik langs bij klanten om...

Lees meer

Piet Trapman

Aangenaam, Piet Trapman. Vanaf 1971 werk ik in de accountancy. En sinds 2009 bij dit kantoor. Een goed keuze. Want het is een platte organisatie waarin we elkaar positief benaderen...

Lees meer

Jan-Willem Smits

Mijn naam is Jan-Willem Smits en ik werk sinds 1966 als relatiebeheerder bij Van Noordenne Accountants en Adviseurs. Een mooi kantoor waar ik met plezier al lange tijd aan verbond...

Lees meer

Micheal de Jong

Ik ben Michael de Jong en sinds 2015 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Na het afronden van de bedrijfseconomie opleiding aan de Avans hogeschool te 's-Hertogenbosch heb ik in...

Lees meer

Albert van Mourik - Vennoot

Mijn naam is Albert van Mourik. Ik werk sinds 1978 bij Van Noordenne en sinds 2004 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor accountant-administratieconsultent en belast...

Lees meer

Eline Könemann

Mijn naam is Eline Könemann. Sinds juli 2011 werk ik met veel enthousiasme bij dit kantoor. Ik ben werkzaam op de salarisadministratie, daar vind ik het een uitdaging om voor mijn ...

Lees meer

Mark Flier

Mijn naam is Mark Flier. Ik heb een opleiding gedaan tot accountant-administratieconsulent en belastingadviseur. Ik werk sinds 2010 bij Van Noordenne als relatiebeheerder.

Lees meer

Geert Naaktgeboren

Mijn naam is Geert Naaktgeboren. In 2007 startte ik als stagiair bij dit bureau; een leuke en leerzame tijd. Na afronding van mijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universit...

Lees meer

Irene Wolvers

Hallo, ik ben Irene Wolvers. Ik ben assistent-accountant, vanuit kantoor Giessen. Een leuke afwisselende functie waarbij ik verantwoordelijk ben voor een groeiend aantal eigen klan...

Lees meer

Gerjan Rijneveld

Mijn naam is Gerjan Rijneveld. Sinds september 2014 ben ik werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Op dat moment ben ik, na het afronden van het VWO, aan de Accountancy-opleiding a...

Lees meer

Contact

Gorinchem Kleine Landtong 15, 4201 HL Gorinchem
Postbus 463, 4200 AL Gorinchem
0183 - 697 979 info@vnacc.nl
Giessen Distributiestraat 25,
4283 JN Giessen
0183 - 407 740 info@vnacc.nl
Hardinxveld-Giessendam Buitendams 91
3371 BB Hardinxveld-Giessendam
0184 - 617 933 info@vnacc.nl