De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws
 Nieuws   24 april

Let op: oproepcontracten gaan veranderen!

Oproepcontracten gaan veranderen!

Bron: SRA

Inmiddels heeft de Tweede Kamer het wetvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ aangenomen. Dit brengt veranderingen met zich mee voor ondernemers die werken met oproepkrachten. In dit nieuwsbericht vertellen wij u wat er allemaal wijzigt en welke gevolgen dit voor u als werkgever heeft.

Wat wordt er verstaan onder een oproepovereenkomst?

Een oproepovereenkomst is eigenlijk een verzamelnaam voor bijvoorbeeld een nulurencontract of een min-maxcontract. Het zijn arbeidsovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht: de werkgever roept de werknemer op als er werk te doen is en de werknemer is dan verplicht om te komen werken. Bij dit soort contracten staat het aantal te werken uren niet vast: dit kan dus variëren.

Met de nieuwe wet komt er een duidelijke definitie voor een oproepovereenkomst: er is sprake van een oproepovereenkomst als de (uren)omvang van de te verrichten arbeid niet ondubbelzinnig is vastgelegd als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een maand of jaar en waarbij de loonbetaling niet gelijkmatig gespreid is over dat tijdvak.

Er is geen sprake van een oproepovereenkomst bij bereikbaarheidsdiensten die vergoed worden.

Er geldt een nieuwe oproeptermijn

Als het aantal uren dat een werknemer moet komen werken niet duidelijk op papier staat, dan moet u de werknemer op tijd oproepen. Volgens de nieuwe wet geldt hiervoor een termijn van 4 dagen voorafgaand aan de werkdag. Doet u dit niet, dan is de werknemer niet verplicht om te komen werken.

Op welke manier moet u de werknemer oproepen? Een oproep moet altijd schriftelijk of digitaal plaatsvinden (bijvoorbeeld per e-mail of WhatsApp). Alleen op deze manier voldoet u aan de wetgeving. In de cao kan een kortere oproeptermijn worden vastgelegd. De oproeptermijn kan echter nooit minder dan 24 uur zijn, ook niet op basis van een cao.

Als u de oproep binnen de termijn van 4 dagen intrekt of de tijdstippen aanpast, dan heeft de werknemer alsnog recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij is opgeroepen.

Wees alert en trek een oproep altijd schriftelijk in. Een mondelinge intrekking is namelijk niet rechtsgeldig. Dat betekent dat u alsnog loon moet betalen over de uren waarvoor u de werknemer heeft opgeroepen.

Aanbod voor vaste arbeidsomvang

In het wetsvoorstel staat het aanbod voor een vaste arbeidsomvang omschreven. Wat houdt dit aanbod precies in?

  • Werkgevers moeten werknemers jaarlijks na aanvang van de dienstbetrekking (in de 13e maand) een aanbod doen voor een vast aantal arbeidsuren, waarbij de loondoorbetalingsplicht niet is uitgesloten;
  • Werkgevers moeten het aanbod voor het vaste aantal uren baseren op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande twaalf maanden (de referteperiode).

Als u als werkgever geen aanbod doet, dan heeft uw werknemer recht op het niet-gekregen loon vanaf de uiterlijke datum dat u het aanbod had moeten doen. Het gaat in dit geval om loonbetaling over het aantal uren die de werknemer zou hebben gekregen als de werkgever wel op tijd het aanbod had gedaan en de werknemer hiermee akkoord was gegaan.

In de wet wordt ook een overgangsbepaling opgenomen voor werknemers die op het tijdstip van inwerkingtreding al langer dan twaalf maanden op basis van een oproepcontract werken. In deze overgangsbepaling staat beschreven dat werkgevers binnen een maand na de inwerkingtreding van de wetswijziging een aanbod moeten doen voor een vaste arbeidsomvang.

Rekenvoorbeeld

Als u een oproepkracht geen aanbod doet, heeft hij of zij toch recht op loon over het gemiddelde aantal uren dat er is gewerkt in de afgelopen 12 maanden. Indien hij of zij dit ook daadwerkelijk opeist, dan kost dat u afhankelijk van uw arbeidsvoorwaarden en cao best veel geld. Als voorbeeld bereken ik graag de kosten van een werknemer welke gemiddeld 8 uur per week werkt, tegen een bruto uurloon van € 10,-.

8 maal € 10,- maal 52 weken is € 4160,- brutoloon per jaar. Daar bovenop komen nog vakantiegeld, vakantierechten, sociale lasten, en soms pensioenpremies. Dat komt bij elkaar al snel neer op € 6000,- per jaar of omgerekend € 500,- per maand.

Wat moet u doen?

  • Zorg dat u de definitie van oproepovereenkomst kent;
  • Regel uw oproepingen en intrekkingen schriftelijk en op tijd;
  • Doe uw oproepmedewerkers uiterlijk 31 januari 2020 een arbeidsomvang aanbod. En zorg vervolgens elke 13e maand voor een aanbod;
  • Beëindig oproepovereenkomsten schriftelijk als een werknemer stopt met werken.

Wanneer gaat deze wet in?

Het wetsvoorstel voor de oproepovereenkomsten moet per 1 januari 2020 ingaan.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over oproepcontracten? Neem dan vrijblijvend contact op met Joanita Bergshoeff.

Joanita Bergshoeff

Salarisadministrateur

Joanita Bergshoeff
Contact opnemen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Joanita Bergshoeff of bezoek onze pagina over salarisadministratie.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Er zijn in Nederland naar schatting duizenden werknemers met een ‘slapend dienstverband’. Deze werknemers voeren door ziekte al jaren geen werkzaamheden meer uit, maar ze staan nog
 Nieuws   17 april

Slapende dienstverbanden beëindigen?

Er zijn in Nederland naar schatting duizenden werknemers met een ‘slapend dienstverband’. Deze werknemers voeren door ziekte al jaren geen werkzaamheden meer uit, maar ze staan nog wel op de loonlijst. Bij de beëindiging van zo'n dienstverband moet de werkgever een transitievergoeding betalen.

Lezen
De wereld om ons heen is aan het digitaliseren en dat heeft ook gevolgen voor uw administratie.
 Blog   11 april

Altijd én overal inzicht in uw administratie?

Altijd en overal bereikbaar zijn. Dat is de mogelijkheid die mobiele telefoons en het internet ons bieden. De wereld om ons heen is aan het digitaliseren en dat heeft ook gevolgen voor uw administratie. In deze blog beschrijft Kees de ontwikkelingen rondom de digitalisering van administraties.  

Lezen
Bedrijfswaardering: Hoe krijgt u meer voor uw bedrijf?
 Blog   27 maart

Bedrijfswaardering deel 3

Als ondernemer wilt u de hoogste prijs voor uw onderneming. Maar hoe bereikt u dit? Het antwoord lijkt simpel, namelijk door het risico van uw onderneming omlaag te brengen. In deze blog geeft Harm u tips om dit in de praktijk toe te passen.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden
Contact
Volg ons

Postbus 463
4200 AL Gorinchem

0183 697 979 info@vnacc.nl
Gorinchem
Van Noordenne Accountants Gorinchem

Kleine Landtong 15
4201 HL Gorinchem

Giessen
Van Noordenne Accountants Giessen

Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

Hardinxveld
Van Noordenne Accountants Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 91 
3371 BB Hardinxveld-Giessendam