De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws

 Blog   18 juni 2020

Op vakantie in coronatijd. Waar moet u op letten?

Door: Nicola Kraaijeveld

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Door de coronamaatregelen is vakantie een onderwerp geworden waar veel werkgevers vragen over hebben. Wat doet u wanneer de vakantieverzoeken binnen stromen of juist niet? Wat als een werknemer ‘vast’ zit in het buitenland? Mag u het opnemen van vakantie verplichten? Is afkopen verstandig? In deze blog beantwoordt Nicola deze vragen.

Werknemer bepaalt

De hoofdregel is dat een werkgever de vakantie van de werknemer moet vaststellen conform de wensen van de werknemer. De werknemer bepaalt in eerste instantie dus of, wanneer en hoelang hij vakantie opneemt. Ook als het nu in uw onderneming drukker of juist rustiger is dan normaal.

Een werkgever mag een vakantieaanvraag weigeren, maar dan moet het wel gaan om situaties waarin het inwilligen van het vakantieverzoek tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. De weigering zal binnen twee weken na indiening van het verzoek kenbaar moeten worden gemaakt aan de werknemer. Na het verstrijken van deze termijn, is de vakantie overeenkomstig de wensen van de werknemer vastgesteld.

Als werkgever dient u uw werknemers te stimuleren vakantie op te nemen. Enerzijds als goed werkgever, omdat herstel van arbeid belangrijk is. Anderzijds omdat er anders een stuwmeer aan vakantiedagen kan ontstaan welke u niet mag laten vervallen indien u uw werknemer niet in de gelegenheid hebt gesteld vakantie op te nemen. Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van een halfjaar en vervallen op 1 juli van het jaar ná het jaar waarin zij zijn opgebouwd.

‘Het is raadzaam om regels omtrent het opnemen van vakantiedagen vast te leggen in uw arbeidsvoorwaardenreglement.’

Afkoop vakantiedagen tijdens dienstverband

Het omwisselen van vakantiedagen in geld wordt ook wel afkoop of uitbetalen van vakantiedagen genoemd. Uitgangspunt is dat de wetgever wil dat werknemers daadwerkelijk vakantie genieten. Daarom is bepaald dat het afkopen van de wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband niet mogelijk is. Deze regeling is zeer strikt. In uren bedragen de wettelijke vakantiedagen vier keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt. Als de werknemer bijvoorbeeld 25 uur per week werkt, heeft hij recht op 100 vakantie-uren per jaar.

Heeft een medewerker in quarantaine, door (besmetting met) het coronavirus, recht op doorbetaling van zijn loon?
Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig te geven en hangt af van de situatie.

Zieke werknemer

Als een werknemer ziek is en daarom in quarantaine moet, dan heeft hij recht op loon op grond van zijn arbeidsongeschiktheid. De werknemer is in dat geval immers in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd om de bedongen arbeid te verrichten.

Werknemer is (nog) niet ziek

Als een werknemer uit voorzorg, omdat hij mogelijk besmet zou kunnen zijn, in quarantaine moet, dan is nog geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken voor rekening van de werknemer komt. De werkgever mag wel van de werknemer verlangen dat hij redelijke (vervangende) werkzaamheden vanaf het quarantaine-adres verricht.

Gereisd voor werk

Als een werknemer voor zijn werk op reis is geweest en vanwege die reis uit voorzorg in quarantaine moet, dan zal de werkgever het loon aan deze werknemer moeten doorbetalen. De werknemer is immers tijdens zijn werk aan besmettingsgevaar blootgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de reden van het niet werken niet voor rekening van de werknemer komt. Ook hier geldt dat de werkgever mag verlangen dat de werknemer (vervangende) werkzaamheden vanaf het quarantaine-adres verricht.

Gereisd voor vakantie

De vraag of het loon moet worden doorbetaald aan een werknemer die vanwege zijn vakantiereis in quarantaine moet, is lastiger te beantwoorden. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Die kunnen zodanig zijn dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Maar het is ook voorstelbaar dat de werkgever het loon niet verschuldigd is. Als een werknemer vanwege autopech of vanwege een geschrapte vlucht niet op tijd terug is van vakantie en daardoor niet kan werken, heeft hij namelijk meestal ook geen recht op loon.

‘Als geen loon verschuldigd is, dan zal u als werkgever waarschijnlijk wel aan uw werknemer moeten aanbieden om te werken vanaf het quarantaine-adres, zodat de werknemer zo min mogelijk loon misloopt.’

Overleg met uw werknemers

Leg de regels omtrent verlof en verzuim binnen uw onderneming duidelijk vast in uw arbeidsvoorwaardenregeling en communiceer dit met uw medewerkers. Overleg met uw werknemers en wijs hen eventueel op de risico’s voor het kiezen van een vakantie naar het buitenland en de gevolgen daarvan.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over vakantiedagen? Neem dan vrijblijvend contact op met Nicola Kraaijeveld.

Nicola Kraaijeveld

HR Adviseur

Nicola Kraaijeveld
Contact opnemen

Advies nodig?

Heeft u vragen over vakantiedagen? Neem dan contact op onze HR adviseurs. Zij helpen u graag.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Invulling pensioenakkoord afgerond
 Nieuws   16 juni 2020

Invulling pensioenakkoord afgerond

Het kabinet en de sociale partners zijn tot overeenstemming gekomen over de invulling van het pensioenakkoord dat zij vorig jaar op hoofdlijnen afspraken.e invoering van een nieuw pensioenstelsel komt daarmee weer een stap dichterbij.

Lezen
Geen gezamenlijke verkrijging, geen vrijstelling
 Nieuws   16 juni 2020

Geen gezamenlijke verkrijging, geen vrijstelling

Bij een samenlevingscontract is het nog steeds mogelijk dat één van de partners een woning koopt die volledig op zijn of haar naam komt te staan. Als de andere partner de woning verkrijgt na het beëindigen van de relatie, dan dient hij of zij in beginsel overdrachtsbelasting te betalen over de verkrijging.

Lezen
 Nieuws   15 juni 2020

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Door de coronacrisis kunnen werkgevers zich genoodzaakt zien hun vaste medewerkers te ontslaan. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gelden uiteraard de normale spelregels. In dit artikel informeren wij u over deze spelregels.
 

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden
Contact
Volg ons

Postbus 463
4200 AL Gorinchem

0183 697 979 info@vnacc.nl
Gorinchem
Van Noordenne Accountants Gorinchem

Kleine Landtong 15
4201 HL Gorinchem

Giessen
Van Noordenne Accountants Giessen

Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

Hardinxveld
Van Noordenne Accountants Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 91 
3371 BB Hardinxveld-Giessendam