De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   18 maart 2020

Nieuwe maatregelen coronavirus: noodpakket banen en economie

Noodpakket banen en economie

Bron: Rijksoverheid

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn groot. Daarom heeft het Kabinet een aantal nieuwe maatregelen getroffen. Wij nemen samen met u de laatste maatregelen door. Nieuwe noodmaatregelen worden nog steeds aangekondigd en reeds kenbaar gemaakte noodmaatregelen worden gewijzigd om zo te voldoen aan de wensen en verwachtingen van de Nederlandse ondernemers. De overheid verwacht dat deze maatregelen de komende drie maanden van kracht zijn. Hierna wordt per maand beoordeeld of deze maatregelen in werking dienen te blijven.

1. Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers: WTV wordt NOW

Werktijdverkorting aanvragen kan niet meer. Wegens problemen in de uitvoering is deze regeling per direct stopgezet. Hiervoor is de nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in de plaats gekomen.

NOW voorziet in de tegemoetkoming van loonkosten in geval van omzetverlies (minimaal 20%) van bedrijven en wordt spoedig opengesteld zodat ondernemers zich hiervoor kunnen aanmelden. Op basis van deze regeling kunnen ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen vanwege hun omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Maximaal wordt 90% (afhankelijk van het omzetverlies) van de loonsom vergoed.

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract (ook voor oproepkrachten) gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

De NOW regeling heeft de volgende voorwaarden:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De lonen moeten doorbetaald worden;
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Reeds gedane aanvragen voor werktijdverkorting, worden in het nieuwe systeem opgenomen. Een nieuwe aanvraag is niet nodig. Wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners.

Als u reeds een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling.

De uitvoering van deze nieuwe regeling ligt niet bij SZW, maar bij het UWV. Het is nog niet bekend wat de regeling precies inhoudt en hoe je deze kunt aanvragen. ‘We zijn met man en macht bezig om de nieuwe regeling te maken en de uitvoering open te zetten’, zo zegt Koolmees tijdens de persconferentie van 17 maart jl. Hier komt zo snel mogelijk nieuwe berichtgeving over.’ In aanvullende documentatie staat dat de nieuwe tegemoetkomingsregeling binnen 2 weken beschikbaar moet zijn.

2. Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen, gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.

Zelfstandig ondernemers kunnen hard getroffen worden door de gezondheidsmaatregelen van het Kabinet. Daarom stelt het Kabinet een tijdelijke, versoepelde, regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Gedurende drie maanden kunnen zelfstandig ondernemers via een versnelde procedure een aanvulling krijgen in hun levensonderhoud. Deze inkomensondersteuning vult het inkomen van de zelfstandig ondernemer aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Bij deze tijdelijke regeling vindt er geen vermogens- of partnertoets plaats. De verdere uitvoering van deze regeling is in de maak. De regeling loopt via de gemeenten. Tevens is het op basis van deze regeling ook mogelijk om ondersteuning te verkrijgen door middel van een lening voor werkkapitaal, waarbij een verlaagd rentepercentage wordt gehanteerd. Deze lening dient wel terugbetaald te worden.

3.Versoepeling uitstel van betaling belasting.

Ondernemers met liquiditeitsproblemen kunnen eenvoudiger uitstel van betaling van belastingheffing aanvragen. Dit betreft het zogenoemde ‘bijzonder uitstel’ en geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot uitstel van betaling, stopt de Belastingdienst per direct met de invordering. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, behoeven niet meer te worden betaald.

De onderbouwing van het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling kan op een later moment, maar wel binnen de termijn van vier weken, worden verstrekt en behoeft dus niet direct bij het verzoekschrift te worden bijgevoegd. Een verklaring van een derde deskundige, bijvoorbeeld een accountant, dient als onderbouwing te worden ingediend. Tijdens de persconferentie d.d. 17 maart jl. heeft Minister Wiebes van het Ministerie van Economisch Zaken aangegeven dat het bijzonder uitstel van betaling voor in beginsel drie maanden gegeven zal worden.

Indien de betalingstermijn van een belastingaanslag verstreken is, hanteert de Belastingdienst in beginsel 4% invorderingsrente. Dit percentage wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Het tarief voor de belastingrente (8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de inkomstenbelasting) wordt eveneens tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze tijdelijke verlaging treedt in werking per 1 juli 2020 voor de inkomstenbelasting en voor de overige belastingen al per 1 juni 2020.

Als u door de uitbraak van het coronavirus een lagere winst verwacht, kan uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 of vennootschapsbelasting 2020 worden verlaagd naar nihil. Hierdoor betaalt u direct minder belasting. De Belastingdienst heeft toegezegd de verzoeken tot verlaging van de voorlopige aanslagen in beginsel direct te accorderen. Na accordering wordt het verschil ten aanzien van het reeds betaalde bedrag aan de ondernemer terugbetaald.

4. Garantie Ondernemersfinanciering verhoogd.

Het Kabinet heeft het garantieplafond van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling verhoogd van 400 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. De Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling helpt ondernemingen die hinder ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties door een garantie te geven van 50% van het bedrag van de banklening of bankgarantie. Dit betreft zowel middel- als grote ondernemingen. Per onderneming wordt tijdelijk een garantie gegeven van maximaal 150 miljoen euro.

5. Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen.

Microkredietverstrekker Qredits, een onderdeel van het Ministerie van Economische zaken, financiert en coacht een beperkte groep startende ondernemers die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van een financiering via een bancaire instelling. De ondernemers die een Microkrediet hebben ontvangen van Qredits, kunnen gedurende zes maanden de aflossing op hun krediet uitstellen en de rente op hun krediet wordt gedurende deze periode verlaagd naar 2%.

6. Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd.

Door middel van de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten regeling wordt het voor landbouw- en tuinbouwbedrijven mogelijk om tijdelijk een borgstelling voor werkkapitaal te verkrijgen. Door deze regeling staat het Kabinet borg voor de kredieten van deze ondernemers.

7. Overleggen over stopzetten toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en eventueel maatwerk voor cultuursector.

Het Kabinet treedt in overleg met diverse belangenorganisatie ten aanzien van de mogelijkheid om lokale aanslagen voor ondernemers (tijdelijk) stop te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan toeristenbelasting ed.

8. Een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren, zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche.

Een aantal sectoren wordt buiten proportioneel getroffen door de gezondheidsmaatregelen van het Kabinet. Denk aan de verplichte sluiting van de horeca en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen niet meer worden ingehaald als het coronavirus achter de rug is. Daarom komt er een compensatie van € 4000,- voor MKB bedrijven in de getroffen sectoren. Binnenkort worden de voorwaarden voor deze maatregel gepubliceerd. 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over het noodpakket banen en economie? Neem dan contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen

Advies nodig?

Heeft u advies nodig over de nieuwe maatregelen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Toepassing btw-nultarief internationale handel
 Nieuws   4 maart 2020

Regels voor toepassing btw-nultarief internationale handel

Sinds 1 januari 2020 gelden er gewijzigde regels voor de btw om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Zo zijn de bewijsregels voor de toepassing van het btw-nultarief veranderd. Vanaf 2020 moet u voor de toepassing van het nultarief, met twee onafhankelijke bewijsstukken, kunnen aantonen dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat. 

Lezen
Subsidie SLIM aanvragen
 Nieuws   2 maart 2020

Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM aanvragen

Vanaf 2 maart 2020 kunt u subsidie aanvragen voor de nieuwe scholingssubsidie SLIM. Deze subsidieregeling stimuleert leren en ontwikkelen in het MKB. Voor de regeling is €48 miljoen beschikbaar. Als mkb-ondernemer kunt u de subsidie gebruiken voor zaken die bijdragen aan de ontwikkeling van uw medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van loopbaanadvies.  

Lezen
Advieswijzer Ontslagrecht 2020
 Advieswijzer   19 februari 2020

Advieswijzer Ontslagrecht 2020
 

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierbij moet u denken aan ontslagregels en transitievergoeding. Ook zal de compensatieregeling worden besproken.
 

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden