De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   4 juni 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

1. Extra aanpassingen in steunpakket 2.0

Na de bekendmaking van het tweede steunpakket zijn er inmiddels enkele wijzigingen gepubliceerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die het kabinet voorstelt?

NOW 2.0: Ontslagboete 5%

Bij ontslagaanvragen van meer dan 20 werknemers, moeten de vakbonden worden betrokken als bedrijven de NOW ontvangen. Als dit niet gebeurt, dan kunnen werkgevers 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag. Hiermee wil het kabinet misbruik van de NOW voorkomen.

Noodpakket verlengd tot 1 oktober

Het economisch noodpakket is door het kabinet verlengd tot 1 oktober 2020. Dat betekent dat de NOW 2.0, de Tozo 2.0 en de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) een maand extra doorlopen. Ook alle belastingmaatregelen worden tot 1 oktober 2020 verlengd. Dit betreft o.a. het uitstel van belastingbetaling en de borgstelling voor kredieten.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de coronamaatregelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen
2. Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe NOW?

De NOW 2.0 kent wijzigingen ten opzichte van de oude NOW. Wij nemen de wijzigingen met u door.

Omzetverlies blijft 20% (ongewijzigd)
Voor de NOW 2.0 geldt, net zoals voor de NOW 1.0, dat ondernemingen een omzetverlies van minimaal 20% moeten hebben om een tegemoetkoming in de loonkosten te kunnen krijgen. De maximale vergoeding blijft 90% en is van toepassing indien de omzet van een onderneming volledig (100%) wegvalt. Als er minder omzetverlies is, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies wordt de vergoeding 45% van de loonkosten. De NOW 2.0 geldt voor de maanden juni tot en met september en dient aansluitend op de periode van de NOW 1.0 te worden aangevraagd.

Loonsom
De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus. Bij de bevoorschotting en de vaststelling van de subsidie zal het UWV de loonsommen van de verschillende maanden zo zuiver mogelijk toepassen en vergelijken. Zo worden extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, en de uitbetaling van vakantiebijslag uit de loonsommen gehaald. Het uitbetalen van een extra periode salaris heeft daarmee geen effect op de hoogte van de subsidie. Zo wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een extra periode salaris de volledige NOW moeten terugbetalen, vanwege een dalende loonsom.

Geen loonsubsidie
Ook in de NOW 2.0 krijgen bedrijven geen loonsubsidie voor werknemers die worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen. De extra boete op de subsidie van 50% die onder de NOW 1.0 wordt toegepast, is in de NOW 2.0 geschrapt.

Geen dividend
Bedrijven die gebruikmaken van de NOW 2.0, mogen in 2020 geen dividend uitkeren, geen bonussen uitdelen aan bestuur en directie en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt alleen voor bedrijven waarvoor bij gebruik van de NOW-regeling een accountantsverklaring vereist is. Lees meer in onze vorige nieuwsbrief.

Opslag verhoogd in de NOW 2.0
In de NOW 1.0 werd voor het berekenen van de tegemoetkoming uitgegaan van de loonsom plus een toeslag van 30%. In de NOW 2.0 wordt deze opslag verhoogd naar 40% om zo een betere dekking te krijgen van de overige kosten zoals vakantiegeld en pensioenpremies.

Handreiking seizoenbedrijven
De NOW 1.0 is met terugwerkende kracht uitgebreid met een aangepaste berekeningswijze van de loonsom voor seizoenbedrijven. Hierbij wordt niet uitgegaan van de loonsom in januari voor de bepaling van de tegemoetkoming in de loonkosten, maar van de loonsom van maart tot en met mei. De aangepaste berekeningswijze wordt automatisch toegepast als dit voor een werkgever voordeliger is.

Subsidies verminderen tegemoetkoming NOW
De NOW, zowel 1.0 als 2.0, voorziet in een tegemoetkoming op basis van de verminderde omzet. Subsidies die zijn verkregen in het kader van de coronacrisis, zoals de TOGS of de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, tellen mee als omzet en verminderen de NOW-subsidie.

Scholing bij de NOW 2.0
Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Vanaf juli kunnen deze werknemers via het crisispakket ‘NL leert door’ kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Het kabinet maakt hiervoor € 50 miljoen extra vrij. De regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

3. Vaststellingsdatum NOW verschoven naar 7 oktober

De vaststellingsdatum voor de NOW is verschoven naar 7 oktober 2020. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt:

"Inmiddels is duidelijk dat het, mede gelet op de verlenging van de NOW met een tweede aanvraagtijdvak, niet mogelijk is om eerder dan 7 oktober 2020 verzoeken om subsidievaststelling in behandeling te nemen (18 weken later dan 1 juni). Daarom wordt geregeld dat een werkgever een aanvraag om subsidievaststelling kan doen na 6 oktober 2020. De indieningstermijn van 24 weken voor de aanvraag begint vanaf die datum te lopen. De werkgevers waarvoor geldt dat hun omzettijdvak per 31 mei of 30 juni eindigde, krijgen dan ook langer de tijd om een aanvraag om vaststelling van subsidie voor te bereiden", aldus minister Koolmees.

4. Tozo wordt verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

5. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS

Ook in het tweede steunpakket kunnen mkb-bedrijven die extra zijn getroffen door de coronacrisis een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000 voor een periode van vier maanden (juni tot en met september) voor bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30%.

Wie komt in aanmerking?
De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) vervangt de eerdere TOGS. Ondernemingen die voor de TOGS in aanmerking komen, kunnen ook een beroep doen op de nieuwe TVL. De SBI-code van uw onderneming bepaalt dus of u de TVL kunt aanvragen.

De TVL is specifiek bedoeld voor ondernemingen die geraakt worden door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Denk aan horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, speelautomatenhallen, kermissen, podia en theaters. De verwachting is dat een aantal van deze sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten moet blijven.

Omvang tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van de onderneming (maximaal 250 medewerkers), de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving.

Let op! Als voorwaarde voor de tegemoetkoming geldt dat de omzet van het bedrijf minstens 30% gedaald moet zijn.

Let op! Ook de TVL is belastingvrij.

Advies nodig?

Indien u vragen of hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Bedragen minimumloon 2020
 Nieuws   3 juni 2020

Bedragen minimumloon vanaf juli 2020

De bedragen van het minimumloon vanaf 1 juli 2020 vindt u hier. Alle medewerkers hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is van toepassing op vast en tijdelijk personeel. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). 

Lezen
SLIM subsidieregeling
 Nieuws   2 juni 2020

SLIM subsidieregeling

Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden. Met de SLIM-regeling wil de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb. Misschien biedt juist deze periode uw organisatie ruimte om tijd te investeren in het ontwikkelen van uw medewerkers. 

Lezen
 Nieuws   26 mei 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 26 mei 2020. 

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden