De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   18 juni 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

1. Verlenging Noodpakket 2.0

Het kabinet heeft de periode van het Noodpakket 2.0 met een extra maand verlengd tot 1 oktober 2020. Dit is bekendgemaakt in de Kamerbrief van 28 mei 2020. De verlenging betreft de volgende maatregelen:

  • De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW);
  • De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL);
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO);
  • De Corona Overbruggingsleningen (bedrag beschikbaar voor leningen wordt evenredig verhoogd van 150 miljoen naar 200 miljoen);
  • De fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden; en
  • De Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de coronamaatregelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen
2. NOW-subsidie telt niet mee als omzet

De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers vanwege de coronacrisis kunnen aanvragen, telt niet mee als omzet voor de NOW-subsidie. Dit geldt voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Hierdoor valt de NOW-subsidie hoger uit.

NOW
Bedrijven kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De NOW vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies over een bepaalde periode hebben. De maximale vergoeding van 90% is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt er minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd.

Subsidies zijn ook omzet
Als bedrijven subsidies ontvangen, bijvoorbeeld voor energiebesparing, tellen deze mee als omzet. Ook als deze subsidies op een later moment worden uitgekeerd, maar wel toebehoren aan een eerdere periode. Bijvoorbeeld een jaarlijkse subsidie die toevallig in november wordt uitbetaald, maar bedoeld is voor het gehele jaar. 

En de NOW zelf? 
De tegemoetkoming via de NOW telt voor de NOW zelf echter niet mee voor het bepalen van de omzet. Daardoor valt de NOW-subsidie hoger uit. Andere subsidies in het kader van de coronacrisis, zoals de TOGS en de TVL, tellen wel mee als omzet, waardoor de NOW-subsidie wel lager uitvalt.

3. Nieuwe maatregel ‘NL leert door’

In het tweede steunpakket stimuleert de overheid scholing door middel van de scholingsregeling ‘NL leert door’. Met deze subsidieregeling kunnen werknemers die hun baan verliezen zich laten omscholen naar sectoren waar in de nabije toekomst veel werk is. Waarschijnlijk start de regeling per 1 juli 2020 en loopt deze door tot het einde van 2020.

Onderdeel van NOW 2.0
De scholingsregeling maakt onderdeel uit van de NOW 2.0. Het kabinet geeft bij de NOW 2.0 een inspanningsverplichting aan werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

Wat houdt de subsidieregeling in?
De subsidieregeling bestaat uit ontwikkeladviezen, online omscholingsmogelijkheden en een bewustwordingscampagne in samenwerking  met werkgevers, sociale partners, O&O fondsen, leerwerkloketten, uitvoeringsinstellingen en opleiders. Op deze manier wil de overheid werknemers stimuleren om zich verder te ontwikkelen door middel van scholing.

Wilt u weten hoe uw bedrijf voordeel kan halen uit deze nieuwe subsidieregeling? Of wilt u meer weten over de scholingsmogelijkheden binnen uw bedrijf? Onze HR adviseurs helpen u graag en zoeken samen met u naar de beste opties voor scholing. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

4. Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting

Vanwege de coronacrisis kunt u in beginsel voor belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020.

Voor welke belastingen is uitstel mogelijk?
Uitstel is mogelijk voor de vijf volgende algemene belastingsoorten: loonbelasting, omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting, Zvw-premie en vennootschapsbelasting.

Daarnaast kunt u online of in dezelfde brief, waarin u uitstel aanvraagt voor bovengenoemde belastingen, apart aangeven ook uitstel van betaling aan te vragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, accijnzen en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Hoe vraagt u uitstel aan?
Schriftelijk kan uitstel van betaling aangevraagd worden voor bovengenoemde belastingen. U krijgt dan automatisch uitstel voor drie maanden. Graag helpen wij u hierbij!

In één keer aanvragen
U kunt voor de eerstgenoemde algemene vijf belastingen in één keer uitstel aanvragen. U hoeft dus niet te wachten totdat u van iedere soort belasting een aparte aanslag heeft ontvangen. Voor de overige belastingen geeft u apart aan of u uitstel wilt. Uw uitstel van drie maanden geldt voor alle belastingen na ontvangst van uw aanvraag. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u uitstel hebt aangevraagd en die u binnen deze termijn van drie maanden ontvangt. Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen uitstel van betaling heeft aangevraagd, dan kunt u hiervoor alsnog apart uitstel aanvragen.

Boetes en rente
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen in deze periode, hoeven niet te worden voldaan. Daarnaast zijn de belasting- en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Let op! Na het uitstel van drie maanden moet u alle belastingen ineens betalen. Lukt dit niet, dan kunt u langer uitstel aanvragen. Uitstel geeft echter geen ‘afstel’.

Langer uitstel?
Langer uitstel kan enkel schriftelijk worden aangevraagd. Een voorwaarde hiervoor is dat uw liquiditeitsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn of worden veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat u maar beperkt geopend mag zijn. U dient dit in uw verzoek tot uitstel aan te geven. Is uw belastingschuld groter dan € 20.000, dan is een verklaring nodig van een derde-deskundige.

Derde-deskundige
Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een accountant of belastingadviseur, maar kan ook uw brancheorganisatie of een andere deskundige zijn. Deze deskundige mag niet bij u in dienst zijn en zal ook moeten verklaren dat er betalingsproblemen zijn die hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn veroorzaakt. Ook moet de derde-deskundige een liquiditeitsprognose als bijlage aan de verklaring toevoegen en aangeven op basis van welke gegevens deze is opgesteld.

Let op! Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen over 2020 geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Betalingsregeling
Vraagt u langer dan drie maanden uitstel? Dan wordt u bij het aflopen van het uitstel een passende betalingsregeling geboden. Het is echter nog niet duidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

5. TOGS/TVL-regeling opnieuw uitgebreid

Ook de audiciens, de warme bakkers, de handelaren en reparateurs van caravans en de supermarkten gevestigd op campings, stations, transportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen kunnen nu aanspraak maken op de TOGS/TVL-regeling.

Dat meldt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. De RVO heeft de website zo vormgegeven dat eveneens ook de dorpshuizen en wijkcentra hun aanvraag kunnen indienen. De staatssecretaris ziet deze uitbreiding als 'een laatste aanpassing’ omdat, zoals zij zegt, 'iedere aanpassing weer nieuwe grensgevallen teweegbrengt en rafelranden in de begrenzing van SBI-codes helaas onvermijdelijk zijn'.

Arbeidsovereenkomst DGA
6. Kabinet trekt voorstel minimumbeloning zzp’er en zelfstandigenverklaring in

In een kamerbrief van 15 juni 2020 informeren staatssecretaris Vijlbrief en minister Koolmees over de voortgang van de ontwikkeling van de webmodule voor zzp’ers. De webmodule kan als hulpmiddel worden gebruikt bij het beoordelen van werkrelaties. Ook schrijven zij over de verdere bevindingen in het kader van ‘werken als zelfstandige’.

Een aantal bedrijven zal in de toekomst de werkrelatie anders moeten vormgeven als ze een opdracht door een zzp’er willen laten uitvoeren. Dat blijkt uit de testfase van de webmodule. De webmodule kan naar verwachting vanaf het najaar in een pilot vrijwillig worden gebruikt, zodat bedrijven en zzp’ers zich kunnen voorbereiden.

Opdrachtgevers zouden in 25 procent van de opdrachten een opdrachtgeversverklaring ontvangen voor de in te huren zzp’er. In 27 procent van de opdrachten is geen uitsluitsel te geven. In 48 procent van de opdrachten gaf de webmodule de indicatie dienstbetrekking, wat inhoudt dat er waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst nodig is.

In de kamerbrief wordt verder voorgesteld de maatregel voor de onderkant van de arbeidsmarkt (het minimumtarief) en die voor de bovenkant van de arbeidsmarkt (de zelfstandigenverklaring) niet verder uit te werken. Het wetsvoorstel zal voor de zelfstandigen naar verwachting veel administratieve lasten geven, zo blijkt ook uit consultatie bij belanghebbenden.

Om toch te lage tarieven te bestrijden, volgt het kabinet met interesse andere initiatieven van sociale partners en andere partijen om afspraken voor zelfstandigen vast te leggen. Verder wil het kabinet de arbeidsmarktpositie van platformmedewerkers versterken.

Het beperkt controleren van de Belastingdienst op de overeenkomsten van opdrachten van zzp’ers is in ieder geval tot 1 januari 2021 verlengd. Enkel indien blijkt dat een opdrachtgever kwaadwillend is, of als opdrachtgevers na aanwijzingen van de Belastingdienst hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpassen (in de meeste gevallen tot 3 maanden) wanneer blijkt dat sprake is van een dienstbetrekking, zal de Belastingdienst handhavend optreden.

7. Transitievergoeding in termijnen betalen

De betaling van een transitievergoeding kan voor u een grote kostenpost zijn. Als de transitievergoeding uw bedrijf liquiditeitsproblemen geeft (aangezien deze al beperkt zijn door de coronacrisis), dan mag u de transitievergoeding in termijnen betalen en dus de kosten spreiden. In de Ontslagregeling staat dat u als werkgever de betaling hoogstens over 6 maanden mag verdelen, zodat uw werknemer niet te lang op zijn volledige transitievergoeding hoeft te wachten.

Wettelijke rente bij betaling in termijnen
De periode van 6 maanden start na de dag waarop de wettelijke rente (2%) is verschuldigd over de transitievergoeding. Dit moment is een maand ná de dag waarop het arbeidscontract is geëindigd. U betaalt de wettelijke rente over het deel van de transitievergoeding dat u door de gespreide betaling nog niet heeft betaald. Bij gespreide betaling worden de kosten voor de transitievergoeding door de rente dus wel hoger. Een ander nadeel is dat u een eventuele compensatie voor de transitievergoeding pas na de volledige betaling kunt krijgen. U hoeft geen vergoeding te betalen als u vanwege bijvoorbeeld faillissement, surseance van betaling of schuldsanering niet kunt betalen.

Verzoek aan rechter om gespreide betaling
U kunt samen met uw werknemer een afspraak maken over een gespreide betaling, maar het kan ook onderdeel zijn van een procedure voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als de transitievergoeding volgens de werkgever leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar de werknemer wil toch de transitievergoeding in één keer ontvangen? Dan moet de kantonrechter het verzoek tot betaling in termijnen behandelen en hierover een beslissing nemen.  

Advies nodig?

Indien u vragen of hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Invulling pensioenakkoord afgerond
 Nieuws   16 juni 2020

Invulling pensioenakkoord afgerond

Het kabinet en de sociale partners zijn tot overeenstemming gekomen over de invulling van het pensioenakkoord dat zij vorig jaar op hoofdlijnen afspraken. De invoering van een nieuw pensioenstelsel komt daarmee weer een stap dichterbij.

Lezen
Geen gezamenlijke verkrijging, geen vrijstelling
 Nieuws   16 juni 2020

Geen gezamenlijke verkrijging, geen vrijstelling

Bij een samenlevingscontract is het nog steeds mogelijk dat één van de partners een woning koopt die volledig op zijn of haar naam komt te staan. Als de andere partner de woning verkrijgt na het beëindigen van de relatie, dan dient hij of zij in beginsel overdrachtsbelasting te betalen over de verkrijging.

Lezen
BOR arresten
 Nieuws   15 juni 2020

BOR-arresten: Hoge Raad niet eens met de staatssecretaris

De ‘bezitseis’ in de BOR moet ervoor zorgen dat belastingplichtigen geen oneigenlijk gebruik maken van de BOR. De staatssecretaris van Financiën vond dat de beziteis ook zag op de uitbreiding van de onderneming door bedrijfsovername. De Hoge Raad was het niet eens met de staatssecretaris en heeft daarom in haar arrest van 29 mei 2020 anders geoordeeld.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden