De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   10 juni 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

1. Dit is wat we nu weten over de nieuwe NOW

Ook bij de NOW 2.0 kunnen werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van maximaal 90% van de loonsom. De omzetdaling moet worden vastgesteld over een periode van vier maanden die mag beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De loonsom van maart 2020 wordt genomen als referentiemaand.

Hoe zit het met ontslag in de NOW?

Bij de NOW 2.0 blijft de werkgever verplicht om geen bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen. De gevolgen van ontslag worden minder. In plaats van 150% hoeft de werkgever nog maar 100% van de tegemoetkoming voor de betreffende werknemer(s) terug te betalen. Er komt wel een nieuwe verplichting: om- en bijscholing. Werkgevers moeten zich verplicht inspannen om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van hun werk.

Geen dividend, geen bonus, geen aandelenkoop

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen mogen tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonussen uitkeren. Ook mogen ze geen eigen aandelen inkopen. Die regel geldt alleen voor ondernemingen die meer dan € 100.000 aan voorschot op de tegemoetkoming ontvangen. Werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen, mogen onder geen enkele voorwaarde dividend of bonussen uitkeren en eigen aandelen inkopen.

Hogere opslag en meer aandacht voor seizoenswerk

Bij de NOW 2.0 ontvangen werkgevers een opslag op de loonkosten van 40%. Ook is er meer mogelijk geworden om verschillen tussen de referentiemaand en de subsidieperiode op te vangen. Bij de NOW 2.0 wordt maart als referentiemaand genomen. Daarnaast is voor seizoenbedrijven naar een oplossing gezocht voor het eerste tijdvak. Als de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van drie maal januari, wordt de loonsom van maart als uitgangspunt genomen. Daardoor gaat het subsidiebedrag omhoog. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei, dan in de maand januari.

Extra salaris uit de loonsom

Werkgevers die in maart een hogere loonsom hadden dan in juni, juli en augustus kunnen in de problemen komen met de NOW 2.0. Daarom worden er maatregelen genomen om de loonsommen van de verschillende maanden zo zuiver mogelijk toe te passen en te vergelijken.

Zo worden extra periode salarissen, zoals een dertiende maand en de uitbetaling van vakantiebijslag, uit de loonsommen gehaald. Het uitbetalen van een extra periode salaris heeft op die manier geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming.

NOW 2.0 aanvragen

Naar verwachting kunt u vanaf 6 juli 2020 een aanvraag doen voor de NOW 2.0.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de coronamaatregelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen
2. Generieke uitzondering 30%-herzieningssituatie in 2020

Werkgevers hoeven over het kalenderjaar 2020 de lage WW-premie niet te herzien op basis van de 30%-herzieningssituatie. In bepaalde sectoren, waaronder de zorg, is veel extra overwerk nodig vanwege het coronavirus. Hierdoor zou voor veel werknemers met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie moeten worden afgedragen. Omdat dit in deze bijzondere situatie onwenselijk is, geldt een generieke uitzondering voor de 30%-herzieningssituatie. Geen enkele werkgever hoeft dus over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie te herzien. De herzieningssituatie treedt per 1 januari 2021 weer in werking. Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

Let op: Wanneer een nieuwe werknemer tijdens zijn proeftijd ontslag neemt of wordt ontslagen, zal de WW-premie wel worden herzien.

Loon
3. Werkgever moet ondanks coronacrisis gehele loon betalen

Onlangs oordeelde de kantonrechter in Amsterdam dat een werkgever het salaris van zijn werknemer niet (eenzijdig) voor de helft mocht opschorten vanwege de coronacrisis. De werkgever had het loon gehalveerd, omdat de tegemoetkoming van de NOW te laag was om het volledige salaris te betalen.

Casus rechtbank Amsterdam
De werkgever was een uitbater van een restaurant in Amsterdam. Het restaurant kwam door de coronacrisis is financiële problemen en de werkgever had daarom in maart een NOW-subsidie aangevraagd. De werkgever kreeg 60% van de loonsom van januari 2020 uitgekeerd. Daarna besloot hij om eenzijdig alle werknemers 50% van het salaris te betalen. Een van de werknemers eiste in een kort geding dat de werkgever het volledige salaris zou betalen. De kantonrechter veroordeelde de werkgever tot betaling van het achterstallige loon tot het einde van de (tijdelijke) arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Besluit kantonrechter
De werkgever had het besluit om de helft van het salaris te betalen eenzijdig en zonder overleg genomen. De rechter bepaalde dat de werkgever niet van de werknemer kon verwachten dat hij over meerdere maanden zou instemmen met een opschorting van 50% van zijn salaris.

4. Toch steunmaatregel voor flexwerkers 

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die als gevolg van de coronacrisis hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Denk aan uitzendkrachten en oproepkrachten.

Voorwaarden TOFA
Om in aanmerking te komen voor de TOFA geldt dat een werknemer in februari 2020 minstens € 400 bruto aan loon moet hebben verdiend. Eerst was een bedrag van € 500 bruto aangekondigd, maar dit is verlaagd zodat een grotere groep, zoals studenten, in aanmerking kan komen voor de TOFA.

Hoogte TOFA
De eenmalige tegemoetkoming is vastgesteld op € 550 bruto per maand (eerder was € 600 aangekondigd) over de maanden maart, april en mei. Deze hoogte sluit aan bij het drempelbedrag van € 400 en zorgt ervoor dat er niet een te grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming ontvangt dan hij/zij voorheen zelf verdiende. Het maximuminkomen over april is vastgesteld op € 550 bruto. Werknemers die in april meer verdienden, komen niet in aanmerking voor de TOFA.

Aanvragen TOFA
De TOFA kan naar verwachting vanaf 22 juni 2020 bij het UWV worden aangevraagd. Het aanvraagloket zal drie weken worden opengesteld. Op 19 juni wordt bekend gemaakt of deze datum gehaald zal worden.

Fiscale behandeling TOFA
De TOFA-tegemoetkoming is een eenmalige bruto tegemoetkoming. Het vormt in feite een compensatie voor gederfd loon. De TOFA wordt behandeld als loon, wordt op dezelfde wijze belast en vormt inkomen voor de toeslagen. De TOFA wordt met terugwerkende kracht aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Het UWV houdt de loonheffing in. Het UWV zal bij alle TOFA-tegemoetkomingen de algemene heffingskorting toepassen.

5. Aanvragen verlenging bijzonder uitstel van betaling kan vanaf 2e helft juni

Heeft u in maart bijzonder uitstel van betaling aangevraagd vanwege de coronacrisis? Dan loopt dat uitstel binnenkort af. De Belastingdienst verwacht dat u in de 2e helft van juni verlenging van het uitstel kunt aanvragen via een online formulier. De Belastingdienst vraagt om tot dan te wachten.

Vanaf 16 maart kon u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen als uw bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was komen. U kreeg dan automatisch 3 maanden uitstel.

Loopt voor u het bijzonder uitstel van 3 maanden binnenkort af? En heeft u langer uitstel nodig? Dan kunt u een verzoek doen om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. De Belastingdienst is bezig met een online formulier om deze aanvraag in te dienen. Het formulier zal vanaf de 2e helft van juni beschikbaar zijn.

Wilt u bijzonder uitstel van betaling voor een bedrag boven de € 20.000? Dan moet u een verklaring van een derde-deskundige en een liquiditeitsprognose toevoegen aan uw verzoek. Ook dat kan via het nieuwe online formulier.

Als het nieuwe online formulier beschikbaar is, dan zal de Belastingdienst dit melden via haar website en social media accounts. Voor die tijd is het niet handig om een verzoek te doen. Als u dat toch wilt, dan kan het alleen schriftelijk. Meer informatie over het bijzonder uitstel van betaling leest u hier.

6. Gebruik van de coronareserve

Heeft u een bv en verwacht u dit jaar verlies te lijden door de coronacrisis? Dan kunt u dit verlies verrekenen door gebruik te maken van de zogenaamde coronareserve. Het is belangrijk om te kijken of de coronareserve van toepassing is in uw situatie.

Verliesverrekening
In de standaard situatie kunt u als bv een verlies verrekenen met de winst van het voorgaande jaar en met die van de komende zes jaren. Dit betekent dat u het verlies van 2020 pas na dit jaar zou kunnen verrekenen met de winst van 2019.

Coronareserve
Via de nieuwe fiscale faciliteit de coronareserve mag u, indien u voldoet aan de voorwaarden, in de (voorlopige) aangifte vennootschapsbelasting 2019 het verwachte verlies van 2020 al aftrekken als fiscale coronareserve.

Let op! De coronareserve kan niet hoger zijn dan het dit jaar te verwachten verlies. Ook mag de winst uit 2019 door de coronareserve niet negatief worden.

Aangifte al ingediend
Heeft u de aangifte vennootschapsbelasting van uw bv al ingediend, dan kunt u deze herzien en de coronareserve alsnog hierin opnemen.

Let op! Het is afhankelijk van uw situatie of u in aanmerking komt voor de coronareserve. We bespreken dit graag samen met u.

7. Grootste terugval aantal gewerkte uren in jaren

In het eerste kwartaal van 2020 werkten we in Nederland 2,1% minder uren dan in het kwartaal ervoor. Zo’n terugval heeft voor het laatst plaatsgevonden in 1996. Dat meldt het CBS. De afname van het aantal gewerkte uren was het grootst bij de uitzendbureaus, gevolgd door handel, vervoer en horeca.

Advies nodig?

Indien u vragen of hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

WAZO Partnerverlof
 Nieuws   8 juni 2020

WAZO partnerverlof en ketenmachtiging UWV

Voor kinderen geboren vanaf 1 juli 2020 hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Het geboorteverlof voor partners is eenmaal het aantal werkuren per week (dus maximaal 5 dagen). De werkgever betaalt dit verlof volledig. De werknemer kan deze dagen aanvragen en opnemen in de eerste 4 weken na de bevalling. 
 

Lezen
Subsidieregeling elektrisch rijden
 Nieuws   4 juni 2020

Subsidieregeling elektrisch rijden: aanvragen vanaf 1 juli 

Vanaf vandaag komen particulieren bij lease of aanschaf van een nieuwe elektrische auto in aanmerking voor een subsidie van € 4.000. Bij lease of aanschaf van een gebruikte elektrische auto bedraagt de subsidie € 2.000. Particulieren kunnen de subsidie vanaf 1 juli aanvragen. De subsidie kan aangevraagd worden, nadat de koop- of leaseovereenkomst is gesloten.

Lezen
 Nieuws   4 juni 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 4 juni 2020. 

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden