De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws

 Nieuws  21 april 2021

Wettelijke voordelen in dienst nemen AOW-er


Voor AOW-gerechtigde werknemers gelden op sommige vlakken minder strenge regels dan voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. In dit artikel behandelen wij de afwijkende regels met betrekking tot ziekte en ontslag.

Ziekte
Niet alleen zijn de re-integratieverplichtingen voor AOW-gerechtigde werknemers veel soepeler, ook de maximale loondoorbetaling bij ziekte is “slechts” 13 in plaats van 104 weken. Per 1 april 2021 was het de bedoeling dat de termijn voor het recht op loondoorbetaling van een zieke werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd naar 6 weken ging. Vanwege uitvoeringsproblemen is dit besluit uitgesteld en blijft de termijn voorlopig 13 weken.

De reden van het uitstel is dat de impact op de uitvoering van de Ziektewet groter is dan gedacht. Dit schrijft UWV in een brief aan de minister. Het terugbrengen van het recht op ziekengeld van AOW-gerechtigden van 13 weken naar 6 weken voor werknemers die op dat moment al ziek zijn, wijkt af van het normale proces voor een ZW-uitkering. Dit is voor UWV niet  haalbaar om uit te voeren. In verband met de voorbereidingstijd kan het besluit niet vóór 1 januari 2022 ingaan.

Dit houdt in dat het oude recht (een maximum van 13 weken) van toepassing blijft op AOW-gerechtigde werknemers die al ziek zijn vóór de ingangsdatum van het voorstel en dat het nieuwe recht (maximum 6 weken) van toepassing is op AOW-gerechtigde werknemers met een eerste ziektedag op of ná de invoeringsdatum van het voorstel. UWV verzoekt de minister de overgangsregeling op zo’n manier aan te passen, ook voor ziektegevallen die elkaar binnen vier weken opvolgen.

Ontslag
De ketenregeling voor AOW-gerechtigden is veel ruimer: pas na maximaal zes tijdelijke contracten en/of vier jaar (48 maanden) ontstaat een vast contract. Voor AOW-gerechtigde werknemers geldt altijd een wettelijke opzegtermijn van één maand, ongeacht de duur van het dienstverband

Let op! Contractueel kan hiervan zijn afgeweken, bijvoorbeeld als in een cao of arbeidsvoorwaardenreglement een van de wet afwijkende opzegtermijn is opgenomen.

Een werkgever mag de vaste arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-leeftijd (heeft) bereikt, éénmalig opzeggen zonder instemming van de werknemer en zonder toestemming van het UWV of tussenkomst van de kantonrechter ‘vanwege het bereiken of bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd’.

Bij ontslag op bedrijfseconomische gronden zijn werkgevers verplicht om doorwerkende AOW’ers te ontslaan voordat andere werknemers worden ontslagen.

Werkgevers zijn bij het einde van de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd en bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na de AOW-of pensioengerechtigde leeftijd geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Let op! Indien uw AOW-gerechtigde werknemer wilt doorwerken na het pensioen, dient u dit goed vast te leggen. Wij kunnen u voorzien van de juiste documenten en u adviseren over de mogelijkheden. 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Eline Könemann

Eline Könemann

HR Adviseur

Eline Könemann
Contact opnemen

Wilt u meer weten?

Bezoek dan eens onze pagina over HR diensten.

Deel dit bericht:

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden