De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws

 Nieuws   6 september 2022

Fusie zonder belastingheffing met ingang van 2022? Onderneem actie

Bron: SRA

Het is, onder voorwaarden, mogelijk om de onderneming van uw bv over te dragen aan een ander lichaam zonder belastingheffing. Als u op tijd actie onderneemt, kan dat zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Bedrijfsfusie
Van een fusie is sprake als een bedrijf wordt overgenomen of bijvoorbeeld twee bedrijven samengaan. Een fusie kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Een daarvan is de bedrijfsfusie. Bij een bedrijfsfusie draagt u niet uw aandelen over, maar draagt uw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over. Als vergoeding ontvangt uw bv dan aandelen in de overnemer.

Bedrijfsfusie zonder belastingheffing
In beginsel is de bv bij een bedrijfsfusie vennootschapsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de waarde van de ontvangen aandelen en de fiscale boekwaarde van de overgedragen onderneming. Het is echter ook mogelijk om dit, onder voorwaarden, fiscaal geruisloos te doen. Grofweg betekent dit dat de onderneming door de overnemer wordt voortgezet tegen dezelfde fiscale boekwaarden en dat geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Tip! Een bedrijfsfusie kan ook gebruikt worden om een holdingstructuur te creëren.

Let op! Een fusie, maar ook het creëren van een holdingstructuur, is ook op andere wijze mogelijk, zoals door middel van een aandelenfusie. Laat daarom altijd aan de hand van uw feitelijke situatie beoordelen of de bedrijfsfusie de meest aangewezen weg is voor u.

Terugwerkende kracht tot begin 2022
Voldoet u aan de voorwaarden voor een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie, dan kan dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. U moet daarvoor vóór 1 oktober 2022 uw intentie bij de Belastingdienst registreren.

Tip! Twijfelt u nog? Registreer dan wel uw intentie bij de Belastingdienst. Als u dan besluit tot een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie, dan kan dat in ieder geval nog, onder voorwaarden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. U heeft dan tot en met 31 maart 2023 om de bedrijfsfusie tot stand te brengen.

Let op! Is het boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar, dan gelden niet de hiervoor genoemde data. Registreren van de intentie moet dan binnen negen maanden na het boekjaar en de bedrijfsfusie moet dan binnen vijftien maanden na het boekjaar tot stand zijn gekomen

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Zonnepanelen9

Nieuws 30 maart 2023

Geen btw-aftrek voor herstel dak voor zonnepanelen

Als het dak van een woning hersteld wordt in het kader van een complete renovatie, kan de btw op die herstelkosten niet in aftrek worden gebracht vanwege het feit dat er ook zonnepanelen moeten kunnen worden geplaatst. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant zijn de kosten van herstel dan niet uitsluitend gemaakt voor de levering van energie via zonnepanelen.

Lezen

Nieuws 28 maart 2023

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Waarom betaal ik zoveel meer belasting over de vergoeding voor mijn overwerk, bonussen en andere extra’s dan over mijn normale salaris? Dat is een vraag die u als werkgever waarschijnlijk weleens van uw werknemers krijgt. Hoe zit het nu echt?

Lezen
Schenkingen en erfenissen: wie heeft recht op wat?

Nieuws 23 maart 2023

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem hier debet aan.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden