De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws

 Nieuws  13 september 2021

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen!

Bron: SRA

Wilt u per 1 januari 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 1 oktober aanvragen bij de Belastingdienst.

Wat is eigenrisicodragerschap?
Voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers vallen werkgevers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Het gaat hier om regelingen voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Als werkgever draagt u daarvoor WGA- en ZW-premies af. Deze regelingen zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Wanneer u eigenrisicodrager bent voor één van deze regelingen, betaalt u de gedifferentieerde premies werknemersverzekeringen (of een deel ervan) voor de betreffende regeling niet. U betaalt dan alleen de basispremie.

Risico WGA of ZW
Is het risico dat uw (ex-)werknemer een beroep moet doen op een WGA- of ZW-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden. Wordt uw (ex-)werknemer echter ziek, dan moet u de uitkering en (re-integratie)kosten zelf betalen. Bovendien bent u dan verantwoordelijk voor de begeleiding bij re-integratie (bij eigenrisicodragerschap voor de WGA).

Na tien jaar neemt het UWV bij eigenrisicodragerschap WGA de betaling van de uitkering over. Ook wordt het UWV vanaf dat moment verantwoordelijk voor de re-integratie. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u maximaal twee jaar verantwoordelijk voor betaling van de Ziektewetuitkering, de verzuimregistratie en -begeleiding. U kunt zich voor deze risico’s verzekeren bij verschillende verzekeraars.

Twee maal per jaar wijzigingen doorgeven
Twee keer per jaar kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dat kan op 1 januari en op 1 juli. Het eigenrisicodragerschap opzeggen kan dan ook. De aanvraag moet 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst ingediend worden. Wilt u per 1 januari 2022 de wijziging in laten gaan, dan moet u dat dus vóór 2 oktober doorgeven. 

Let op! Bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA moet een garantieverklaring meegestuurd worden van uw bank of verzekeraar. Hiervoor is een modelgarantieverklaring beschikbaar op de site van de Belastingdienst en op de site van het UWV. Kiest u ervoor eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden dan heeft u een artsenverklaring nodig.


Plannen voor hogere terugkeerpremie

Er zijn op dit moment plannen om werkgevers die eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn en die op of na 1 januari 2022 terug willen keren naar de publieke Ziektewetverzekering een hogere terugkeerpremie te laten betalen. De hogere premie zou dan met ingang van 1 januari 2023 moeten gaan gelden. Een conceptbesluit hiervoor ligt ter advisering bij de Raad van State.

Niets wijzigen, maar toch 50% besparen op de WGA-premie?
Door 50% van de WGA premie te verhalen op het nettoloon van de werknemers maakt u gebruik van een wettelijk recht op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen. U bespaart dus 50% van de premie. Ook als u eigenrisicodrager bent mag u de premiekosten voor 50% verhalen op het nettoloon van de werknemer. Als u de premie wilt verhalen, verzoek hier dan per e-mail om bij uw salarisadministrateur. Wij kunnen dit dan meenemen bij de inrichting per 1 januari 2022. Als u eigenrisicodrager bent of wordt, zien wij uw polis voor 2022 graag tegemoet. Indien u geen eigenrisicodrager bent, vragen wij u eind november nogmaals om de gedifferentieerde premiebeschikking Whk naar ons op te sturen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u een advies op maat? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Marianne Colijn

Salarisadviseur

Marianne Colijn
Contact opnemen

Wilt u meer weten?

Bezoek dan eens onze pagina over Belastingadvies

Deel dit bericht:

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden