De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws

 Nieuws   6 september 2022

Box 3-heffing op basis van werkelijke rendement pas in 2026

Bron: SRA

In het coalitieakkoord spraken de regeringspartijen af om vanaf 2025 de box 3-heffing te laten plaatsvinden op basis van het werkelijke rendement. Deze ingangsdatum is verschoven naar 2026.

Nieuw box 3-stelsel
Medio april 2022 is het plan gepresenteerd om de belasting in box 3 te heffen over het werkelijke rendement. Het voorstel is om dit te doen in de vorm van een vermogensaanwasbelasting. Dat betekent dat belasting betaald wordt over:

  • de inkomsten uit vermogen - denk aan rente, dividend en huur - na aftrek van de kosten, én
  • de waardeontwikkeling van het vermogen, bijvoorbeeld koerswinsten of verliezen op aandelen, waardestijgingen en dalingen van onroerend goed.

2025 is niet haalbaar
Het plan was om het nieuwe box 3-stelsel met ingang van 2025 in te voeren. Uit onderzoek blijkt dat dit tijdspad niet haalbaar is. Dit wordt onder meer veroorzaakt door tal van andere extra werkzaamheden die samenhangen met het rechtsherstel box 3 naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad eind 2021. Daarom is nu al besloten de invoering van het nieuwe stelsel uit te stellen tot 2026.

Box 3-stelsel 2023-2025
Eerder werd al bekendgemaakt dat het box 3-stelsel in 2023 en 2024 gelijk zal zijn aan de wijze waarop op dit moment het rechtsherstel voor de jaren tot en met 2022 berekend wordt. Ditzelfde zal nu gaan gelden voor het box 3-stelsel in 2025.

Dit betekent dat in die jaren de heffing berekend wordt op basis van de forfaitaire spaarvariant. Hierbij wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen en schulden, maar er geldt voor elk van deze drie groepen een eigen forfaitair rendement. Dit forfaitair rendement sluit beter aan bij de werkelijkheid. Zo bedraagt voor het jaar 2021 het forfaitaire rendement op banktegoeden 0,01%.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen

Vragen?

Heeft u vragen over steunmaatregelen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Zonnepanelen9

Nieuws 30 maart 2023

Geen btw-aftrek voor herstel dak voor zonnepanelen

Als het dak van een woning hersteld wordt in het kader van een complete renovatie, kan de btw op die herstelkosten niet in aftrek worden gebracht vanwege het feit dat er ook zonnepanelen moeten kunnen worden geplaatst. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant zijn de kosten van herstel dan niet uitsluitend gemaakt voor de levering van energie via zonnepanelen.

Lezen

Nieuws 28 maart 2023

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Waarom betaal ik zoveel meer belasting over de vergoeding voor mijn overwerk, bonussen en andere extra’s dan over mijn normale salaris? Dat is een vraag die u als werkgever waarschijnlijk weleens van uw werknemers krijgt. Hoe zit het nu echt?

Lezen
Schenkingen en erfenissen: wie heeft recht op wat?

Nieuws 23 maart 2023

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem hier debet aan.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden