De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws

 Nieuws   18 januari 2023

Blog: Salderen van onderhanden projecten

Auteur: Willeke Timmer

Voor boekjaren vanaf 1 januari 2022 geldt dat onderhanden projecten met een creditstand en een debetstand niet meer mogen worden gesaldeerd. In deze blog vertel ik u meer over de mogelijke gevolgen voor uw jaarrekening.

Het saldo van een onderhanden project kan per balansdatum een debetstand of een creditstand zijn, afhankelijk van de mate van gerealiseerde projectopbrengsten, verwerkte verliezen en de reeds gedeclareerde termijnen. Tot 2022 gaf RJ 221 de mogelijkheid om de saldi van deze projecten in de jaarrekening met elkaar te salderen. Wel moest in de toelichting van de jaarrekening een uitsplitsing opgenomen worden van het saldo van de onderhanden projecten met een creditstand en debetstand.

Vanaf boekjaar 2022 geeft RJ 221 deze mogelijkheid niet meer, en moeten projecten die per balansdatum een debetsaldo hebben verwerkt worden als actief in de balans, en projecten die per balansdatum een creditsaldo hebben, worden verwerkt als verplichting in de balans.

Hoewel deze aanpassing enkel een andere vorm van presentatie is, kan dit toch behoorlijke gevolgen hebben voor uw jaarrekening.

Balansverlenging
Door het splitsen van de onderhanden projecten zal het balanstotaal in de jaarrekening toenemen. Aan beide kanten van de balans zal een post Onderhanden projecten ontstaan. Dit betekent dat er sprake is van balansverlenging. Deze balansverlenging is van invloed op de grootte en de solvabiliteit van uw onderneming.

Groottecriteria
Door de toename van het balanstotaal, kan het voorkomen dat hierdoor wordt voldaan aan de groottecriteria voor een middelgrote rechtspersoon, waardoor er sprake is van wettelijke controleplicht. Indien een onderneming voor twee jaar achtereen aan twee van de drie criteria voldoet, is sprake van wettelijke controleplicht, namelijk balanstotaal > 6 miljoen, omzet > 12 miljoen en aantal werknemers > 50.

Solvabiliteit
Het splitsen van de onderhanden projecten zal leiden tot een verminderde solvabiliteit (verhouding eigen vermogen versus totaal vermogen). Dit kan van belang zijn als er sprake is van een bankconvenant waarbij een minimale solabiliteit is vereist van bijvoorbeeld 35%. Houd hier dus rekening mee! Zie ook onderstaand rekenvoorbeeld ter verduidelijking.

Deze wijziging van RJ 221 wordt in principe gezien als stelselwijziging, waardoor de wijziging retrospectief dient te worden verwerkt. Dit betekent dat ook de vergelijkende cijfers worden aangepast.

Vragen?

Heeft u vragen over dit blog? Neem dan vrijblijvend contact op met Willeke Timmer.

Willeke Timmer

Controleleider

Contact opnemen
Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Zonnepanelen9

Nieuws 30 maart 2023

Geen btw-aftrek voor herstel dak voor zonnepanelen

Als het dak van een woning hersteld wordt in het kader van een complete renovatie, kan de btw op die herstelkosten niet in aftrek worden gebracht vanwege het feit dat er ook zonnepanelen moeten kunnen worden geplaatst. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant zijn de kosten van herstel dan niet uitsluitend gemaakt voor de levering van energie via zonnepanelen.

Lezen

Nieuws 28 maart 2023

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Waarom betaal ik zoveel meer belasting over de vergoeding voor mijn overwerk, bonussen en andere extra’s dan over mijn normale salaris? Dat is een vraag die u als werkgever waarschijnlijk weleens van uw werknemers krijgt. Hoe zit het nu echt?

Lezen
Schenkingen en erfenissen: wie heeft recht op wat?

Nieuws 23 maart 2023

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem hier debet aan.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden