De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws

 Nieuws  15 februari 2023

Blog: Heeft u uw footprint in beeld?

Auteur: Richard Fennema

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun invloed op het milieu en zoeken manieren om hun negatieve impact hierop te verminderen.

Een duurzaam bedrijfsmodel is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook leiden tot efficiëntie, zoals het verminderen van energie- en waterverbruik en het verminderen van afval. Bedrijven die actief inspelen op deze uitdagingen kunnen zich onderscheiden van de concurrentie. Zo draagt focus op duurzaamheid bij aan een beter werk- en leefklimaat, wat leidt tot een grotere loyaliteit en tevredenheid onder medewerkers.

De verplichting vanuit CSRD
Met ingang van 2025 dienen grote bedrijven te rapporteren over hun duurzaamheid. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht tot duurzaamheidsrapportage. Een bedrijf is groot als het twee opeenvolgende jaren voldoet aan minimaal twee van de drie criteria; 

  • Meer dan 250 werknemers
  • Meer dan € 40 miljoen omzet
  • Meer dan 20 miljoen balanstotaal

Al gelden deze verplichtingen over het algemeen dus niet voor mkb. Toch verandert er ook voor deze groep ondernemers het nodige;

  • De Europese Commissie heeft voorgesteld om ook CSRD-standaarden te ontwikkelen voor het mkb. Het voorstel is nog niet aangenomen, maar de Europese Commissie wil dat het mkb zijn verantwoordelijkheid neemt in de transitie naar een duurzame economie.
  • Vanuit de grote bedrijven aan wie u levert kunt u kritische vragen verwachten. Zij moeten namelijk over hun leveranciers rapporteren. Omdat de druk vanuit grote opdrachtgevers gaat toenemen, is het dus noodzakelijk om de informatie rondom duurzaamheid van uw bedrijf op orde te hebben.

Creëer inzicht en bewustwording
Het mkb zou gelet op voorgaande moeten overwegen hoe ze duurzaamheid kunnen integreren in hun strategie en hoe ze de impact hiervan kunnen meten en rapporteren. Hoe eerder, hoe beter. 

Zo kan de CO2-emissie van uw bedrijf worden onderverdeeld in drie niveaus;

  1. Direct: Directe emissies veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie, zoals de uitstoot van eigen voertuigen.
  2. Indirect: Indirecte emissies door het verbruik van ingekochte elektriciteit of warmte.
  3. Indirect: Andere indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten van andere organisaties.

De emissie van niveau 3 ligt verder buiten de organisatie, waardoor het uitdagender is deze in kaart te brengen. Het is voor u echter goed mogelijk om de emissies van niveau 1 en 2 te berekenen en te vertalen naar indicatoren, zoals de uitstoot per vierkante meter van uw gebouwen, per euro omzet en/of per FTE. Dit creëert inzicht en bewustwording.

Als adviseur willen wij graag met u meedenken bij het integreren van duurzaamheid in uw businessmodel.

Vragen?

Heeft u vragen over dit blog? Neem dan vrijblijvend contact op met Richard Fennema.

Richard Fennema

Relatiebeheerder

Contact opnemen
Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Zonnepanelen9

Nieuws 30 maart 2023

Geen btw-aftrek voor herstel dak voor zonnepanelen

Als het dak van een woning hersteld wordt in het kader van een complete renovatie, kan de btw op die herstelkosten niet in aftrek worden gebracht vanwege het feit dat er ook zonnepanelen moeten kunnen worden geplaatst. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant zijn de kosten van herstel dan niet uitsluitend gemaakt voor de levering van energie via zonnepanelen.

Lezen

Nieuws 28 maart 2023

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Waarom betaal ik zoveel meer belasting over de vergoeding voor mijn overwerk, bonussen en andere extra’s dan over mijn normale salaris? Dat is een vraag die u als werkgever waarschijnlijk weleens van uw werknemers krijgt. Hoe zit het nu echt?

Lezen
Schenkingen en erfenissen: wie heeft recht op wat?

Nieuws 23 maart 2023

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem hier debet aan.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden