De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws

 Nieuws   14 december 2022

Blog: Een stuwmeer aan verlofdagen? Hoe is dat te voorkomen?

Auteur: Willemijn van Gemert

Verlofdagen bouwt iedere werknemer op en dat is maar goed ook, want het is belangrijk om regelmatig verlof op te nemen. Zo blijven werknemers fit en productief. Toch zie ik nog vaak extreem hoge verlofsaldi voorbij komen en krijg ik ook regelmatig vragen van klanten over het verlof. Is het bij uitdiensttreding noodzakelijk om het grote restant aan verlofdagen uit te betalen? Ook na een periode van arbeidsongeschiktheid? En hoe zit het met de vervaltermijnen?

In deze blog geef ik u meer informatie over het beheersbaar houden van het verlofrestant.

Bovenwettelijke en wettelijke vakantiedagen
Iedere werknemer bouwt op jaarbasis verlofdagen op. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen. Een werknemer bouwt vier keer het aantal contracturen per week aan wettelijke verlofdagen op. Worden er meer verlofdagen opgebouwd dan het wettelijk aantal, dan wordt er gesproken van ‘bovenwettelijke’ verlofdagen.

Als werkgever bent u verplicht werknemers ieder jaar gelegenheid te geven om in ieder geval de wettelijke verlofdagen op te nemen, en daarvan tenminste twee weken aaneengesloten.

Vervaltermijnen
Zowel wettelijke als bovenwettelijke verlofdagen kennen een vervaltermijn. De vervaltermijn dient als stimulans voor werknemers om hun verlofdagen op te nemen en om ervoor te zorgen dat een werknemer voldoende rust neemt.

Vervaltermijn Uitbetalen
Wettelijk verlof

6 maanden na het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd

niet toegestaan, alleen bij einde dienstverband
Bovenwettelijk verlof 5 jaar na het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd toegestaan

Let op! Als werkgever bent u verplicht werknemers attent te maken op de vervaltermijn van hun verlofdagen. Werknemers moeten in de gelegenheid zijn geweest om het verlof op te nemen. Worden werknemers niet of niet tijdig genoeg geïnformeerd, dan behoudt de werknemer het recht op deze verlofdagen en wordt de vervaltermijn verlengd.

Verlof en ziekte
Tijdens arbeidsongeschiktheid bouwen werknemers (in ieder geval de wettelijke) verlofdagen op. Dit houdt ook in dat, wanneer een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid in staat is om op vakantie te gaan, er verlofdagen opgenomen moeten worden. Belangrijk is om hier samen op voorhand afspraken over te maken. De Bedrijfsarts kan waar nodig adviseren en op medische gronden beoordelen of een vakantie wel of niet belemmerend is voor het herstel. 

Verlofregistratie en vakantieplanning
Een duidelijke verlofregistratie geeft inzicht in het verlofrestant. Door tijdig een vakantieplanning te maken, houdt u grip op de bezetting en kunt u het verlof van uw werknemers ‘managen’. Dit is zowel in het belang van het bedrijf, als in het belang van de werknemers. Goed uitgeruste werknemers zijn immers productiever, voelen zich fitter, ervaren minder stress, wat weer zal resulteren in een lager verzuimpercentage.

Heeft u vragen over verlof? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij het inzichtelijk maken en registeren van het verlof? Neem dan gerust contact met mij op!

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met Willemijn van Gemert.

Willemijn van Gemert

HR

Contact opnemen
Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Zonnepanelen9

Nieuws 30 maart 2023

Geen btw-aftrek voor herstel dak voor zonnepanelen

Als het dak van een woning hersteld wordt in het kader van een complete renovatie, kan de btw op die herstelkosten niet in aftrek worden gebracht vanwege het feit dat er ook zonnepanelen moeten kunnen worden geplaatst. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant zijn de kosten van herstel dan niet uitsluitend gemaakt voor de levering van energie via zonnepanelen.

Lezen

Nieuws 28 maart 2023

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Waarom betaal ik zoveel meer belasting over de vergoeding voor mijn overwerk, bonussen en andere extra’s dan over mijn normale salaris? Dat is een vraag die u als werkgever waarschijnlijk weleens van uw werknemers krijgt. Hoe zit het nu echt?

Lezen
Schenkingen en erfenissen: wie heeft recht op wat?

Nieuws 23 maart 2023

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem hier debet aan.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden