De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws
 Nieuws   14 augustus

Per 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Bron: SRA

Als werkgever krijgt u per 1 januari te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet bevat nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Meer werknemers in vaste dienst

De WAB moet ervoor zorgen dat het voor werkgevers makkelijker wordt om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit gebeurt door de arbeidsvoorwaarden voor vaste contracten en flexwerk meer gelijk te trekken.

Wat verandert er per 1 januari 2020?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans, waardoor per 1 januari 2020 de regels veranderen:

Flexwerk en ketenregeling

De volgende wijzigingen zijn belangrijk als het gaat om flexwerkers:

 • Opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen in 3 jaar worden gesloten (dit was twee jaar).
 • In bepaalde gevallen kan bij cao de periode tussen tijdelijke contracten worden teruggebracht naar 3 maanden. Er moet dan wel sprake zijn van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden uitgevoerd.
 • Er komt een wettelijke uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs.
 • Voor payrollwerknemers gelden niet langer de regels van het wettelijk uitzendregime. Payrollwerknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij opdrachtgevers in dienst zijn, met uitzondering van pensioenregelingen. Vanaf 1 januari 2021 moeten payrollwerknemers aanspraak kunnen maken op een pensioenregeling. Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan de pensioenregeling van de opdrachtgever.

Oproepkrachten

 • Werkgevers moeten hun oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren oproepen. Als de wekgever na die termijn de oproep afzegt, behouden de oproepkrachten hun recht op loon.
 • In een cao kan de oproeptermijn worden verkort na 1 dag.
 • Als de werkgever geen rekening houdt met de termijn, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep.
 • Na 12 maanden moet de werkgever de oproepkracht een aanbod voor vaste uren doen, waarbij het aanbod is gebaseerd op het gemiddeld gewerkte aantal uren tijdens de afgelopen 12 maanden.
 • De opzegtermijn van oproepkrachten wordt verkort naar 4 dagen of minder, mits dit in de cao is opgenomen.
Wet Arbeidsmarkt in Balans

Oproepkrachten

 • Werkgevers moeten hun oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren oproepen. Als de wekgever na die termijn de oproep afzegt, behouden de oproepkrachten hun recht op loon.
 • In een cao kan de oproeptermijn worden verkort na 1 dag.
 • Als de werkgever geen rekening houdt met de termijn, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep.
 • Na 12 maanden moet de werkgever de oproepkracht een aanbod voor vaste uren doen, waarbij het aanbod is gebaseerd op het gemiddeld gewerkte aantal uren tijdens de afgelopen 12 maanden.
 • De opzegtermijn van oproepkrachten wordt verkort naar 4 dagen of minder, mits dit in de cao is opgenomen.

Extra ontslaggrond

 • Er komt een nieuwe ontslaggrond bij: de cumulatiegrond. Deze ontslaggrond kan worden toegepast als er sprake is van een combinatie van twee of meer ontslaggronden die afzonderlijk onvoldoende zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 
 • De volgende ontslaggronden zijn hierbij uitgezonderd: ‘langdurige arbeidsongeschiktheid’ en ‘bedrijfseconomische redenen’.
 • Als de rechter besluit tot ontbinding vanwege de cumulatiegrond, dan kan hij de transitievergoeding met maximaal 50% verhogen. Dit is een extra optie naast de bestaande mogelijkheid om een billijke vergoeding aan de werknemer toe te kennen vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Transitievergoeding

Bij het ontslag van een werknemer moeten werkgevers onder bepaalde voorwaarden een transitievergoeding betalen. Hiervoor gelden de volgende wijzingen:

 • Werknemers krijgen recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, ook tijdens de proeftijd (in plaats van na 24 maanden).
 • De vergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar, ongeacht het aantal dienstjaren.
 • Kleine werkgevers kunnen de transitievergoeding compenseren bij een bedrijfsbeëindiging door pension of door ziekte.
 • Er komt een compensatieregeling voor de transitievergoeding die moet worden betaald aan werknemers na 2 jaar ziekte.
 • Bij beëindiging vanwege de cumulatiegrond hebben werknemers recht op maximaal 1,5 keer de transitievergoeding.

WW-premie

 • Voor werknemers met een vast contract geldt een lage WW-premie.
 • Voor werknemers met een tijdelijk contract geldt een hoge WW-premie.

Plan schijnzelfstandigen

Nu payrolling duurder wordt, is de kans groter dat werkgevers meer gebruik gaan maken van schijnzelfstandigen. Minister Koolmees van Social Zaken en Werkgelegenheid gaat daarom aan de slag met een plan om dit te ondervangen. Dit plan en de bijbehorende wetgeving zal de huidige Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) gaan vervangen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Neem dan vrijblijvend contact op met Eline Könemann.

Eline Könemann

HR Adviseur

Eline Könemann
Contact opnemen

Wilt u meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Neem contact met ons op! Eén van onze adviseurs vertelt u hier graag meer over.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Wanneer is de afkoopsom van een leaseauto aftrekbaar?
 Nieuws   1 augustus

Wanneer is de afkoopsom van een leaseauto aftrekbaar?

Als medewerkers een auto van de zaak hebben en van baan wisselen, dan moet vaak het leasecontract van de auto worden afgekocht. Onder bepaalde voorwaarden is de afkoopsom aftrekbaar.

Lezen
Als u een vakantiewoning heeft, dan moet u hierover belasting betalen in Nederland. Ook een vakantiewoning in het buitenland geldt als vermogen in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting.
 Nieuws   22 juli

Betaalt u belasting voor een vakantiewoning in het buitenland?

Als u een vakantiewoning heeft, dan moet u hierover belasting betalen in Nederland. Ook een vakantiewoning in het buitenland geldt als vermogen in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. 

Lezen
Vanaf 2020 stijgt de bijtelling voor een elektrische auto van 4% naar 8%.
 Nieuws   17 juli

Klimaatakkoord: bijtelling elektrische auto’s stijgt naar 8%

Heeft u een elektrische auto van de zaak en gebruikt u deze ook voor privé? Let dan goed op, want vanaf 2020 stijgt de bijtelling van 4% naar 8%. Deze regeling maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden
Contact
Volg ons

Postbus 463
4200 AL Gorinchem

0183 697 979 info@vnacc.nl
Gorinchem
Van Noordenne Accountants Gorinchem

Kleine Landtong 15
4201 HL Gorinchem

Giessen
Van Noordenne Accountants Giessen

Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

Hardinxveld
Van Noordenne Accountants Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 91 
3371 BB Hardinxveld-Giessendam