De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   6 september 2022

Fusie zonder belastingheffing met ingang van 2022? Onderneem actie

Bron: SRA

Het is, onder voorwaarden, mogelijk om de onderneming van uw bv over te dragen aan een ander lichaam zonder belastingheffing. Als u op tijd actie onderneemt, kan dat zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Bedrijfsfusie
Van een fusie is sprake als een bedrijf wordt overgenomen of bijvoorbeeld twee bedrijven samengaan. Een fusie kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Een daarvan is de bedrijfsfusie. Bij een bedrijfsfusie draagt u niet uw aandelen over, maar draagt uw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over. Als vergoeding ontvangt uw bv dan aandelen in de overnemer.

Bedrijfsfusie zonder belastingheffing
In beginsel is de bv bij een bedrijfsfusie vennootschapsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de waarde van de ontvangen aandelen en de fiscale boekwaarde van de overgedragen onderneming. Het is echter ook mogelijk om dit, onder voorwaarden, fiscaal geruisloos te doen. Grofweg betekent dit dat de onderneming door de overnemer wordt voortgezet tegen dezelfde fiscale boekwaarden en dat geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Tip! Een bedrijfsfusie kan ook gebruikt worden om een holdingstructuur te creëren.

Let op! Een fusie, maar ook het creëren van een holdingstructuur, is ook op andere wijze mogelijk, zoals door middel van een aandelenfusie. Laat daarom altijd aan de hand van uw feitelijke situatie beoordelen of de bedrijfsfusie de meest aangewezen weg is voor u.

Terugwerkende kracht tot begin 2022
Voldoet u aan de voorwaarden voor een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie, dan kan dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. U moet daarvoor vóór 1 oktober 2022 uw intentie bij de Belastingdienst registreren.

Tip! Twijfelt u nog? Registreer dan wel uw intentie bij de Belastingdienst. Als u dan besluit tot een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie, dan kan dat in ieder geval nog, onder voorwaarden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. U heeft dan tot en met 31 maart 2023 om de bedrijfsfusie tot stand te brengen.

Let op! Is het boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar, dan gelden niet de hiervoor genoemde data. Registreren van de intentie moet dan binnen negen maanden na het boekjaar en de bedrijfsfusie moet dan binnen vijftien maanden na het boekjaar tot stand zijn gekomen

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Nieuws 25 januari 2023

Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal

De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid geboden over de eventuele belastbaarheid van een laadpaal ten behoeve van het opladen van een (semi)elektrische auto. Wat geldt er voor een elektrische auto van de zaak en wat geldt er voor een elektrische privéauto?

Lezen
Nieuws 24 januari 2023

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren 2017 en 2018.

Lezen
Nieuws 24 januari 2023

Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk

Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden