10 juni 2024
Fiscale behandeling van een deelauto 
Fiscaal
Foto met hoekje Hersteld

Bron: SRA 

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid proberen te verschaffen over de fiscale positie van deelauto's. In de brief wordt ook aangegeven hoe deelauto's fiscaal gestimuleerd zouden kunnen worden. 

Loon- en winstbelasting

Fiscale regelingen met betrekking tot deelauto's hebben thans betrekking op de loon- en winstbelasting. Er bestaan echter nog geen aparte fiscale regelingen voor deelauto's. Dit betekent dat de bestaande regels zo goed mogelijk op deelauto's moeten worden toegepast. 

Bijtelling bij volgtijdelijke ter beschikkingstelling 

Als een auto in een jaar aan meerdere werknemers gelijktijdig ter beschikking wordt gesteld, maar gedurende een bepaalde periode nooit aan meer dan één werknemer, geldt de bijtelling voor die periode voor die ene werknemer. Omdat de grens van 500 kilometer voor privékilometers voor een jaar geldt, moet deze grens pro rata berekend worden. Als een werknemer de deelauto bijvoorbeeld alleen het eerste kwartaal ter beschikking heeft, mag hij maximaal 125 privékilometers rijden (1/4 van 500) om de bijtelling te voorkomen. 

Bijtelling bij gelijktijdige terbeschikkingstelling

Als een deelauto aan meerdere werknemers gelijktijdig ter beschikking wordt gesteld, moet de bekende bijtelling in redelijkheid over de gebruikers van de auto worden verdeeld. Dit is met name een administratief probleem. Omdat hierover in de praktijk veel vragen bestaam, zal op de site van de Belastingdienst een aantal voorbeelden hieromtrent worden uitgewerkt. 

Let op! Als de deelauto niet aan de werknemers ter beschikking wordt gesteld, kan ook geen sprake zijn van een bijtelling. 

Kilometervergoeding 

Aan werknemers die de eigen privé auto gebruiken voor zakelijke ritten, kan een onbelaste kilometervergoeding worden verstrekt van momenteel €0,23/km. Er wordt op gewezen dat het gebruik van deelauto's zou kunnen worden gestimuleerd door een hogere vergoeding te betalen bij gebruik van een dergelijke auto en het bovenmatige deel onder te brengen in de werkkostenregeling. 

Aftrekbaar van de winst 

Kosten van een deelauto-abonnement die aan werknemers worden vergoed of verstrekt zijn aftrekbaar van de winst in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dit is alleen anders als er een afterkbeperking geldt zoals de aftrekbeperking die geldt voor congressen en seminars. 

MIA/Vamil/EIA

Ook binnen de bestaande investeringsaftrekken bestaan weinig specifieke regelingen voor deelauto's. Alleen binnen de MIA/Vamil maken toegangssystemen voor deelauto's deel uit van de Milieulijst. Hierop is 36% MIA van toepassing en de Vamilregeling. Onderzocht wordt het percentage te verhogen naar 45. 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Eveline van der Wel

Fiscalist 

Eveline van der Wel
Deel dit bericht

Wellicht vindt u dit ook interessant

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden