De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws
 Nieuws   31 januari

Op welke manieren kunt u uw kind financieel bijstaan in 2019?

Op welke manieren kunt u uw kind financieel bijstaan in 2019? Lees het hier!

Bron: SRA  

Als ouder wilt u altijd het beste voor uw kind. Met raad en daad probeert u hem of haar voor te bereiden op de toekomst. In sommige gevallen hoort daar ook een financiële bijdrage bij. Bijvoorbeeld voor studiekosten, huur, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wilt u wel uw familiebedrijf overdragen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Lees dan verder of neem contact met ons op!

Schenking

Een van de eenvoudigste manieren is het schenken van geld. Uiteraard wilt u een zo hoog mogelijk rendement. Dit kan het beste door gebruik te maken van de vrijstellingen binnen de schenkbelasting en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen. De te betalen schenkbelasting is afhankelijk van de omvang van de schenking, de van toepassing zijnde schenkingsvrijstellingen en degene die de schenkbelasting betaalt (de schenker of de ontvanger). Indien een ouder aan een kind schenkt, is minimaal 10% schenkbelasting verschuldigd en eventueel zelfs 20%. Bij een schenking aan kleinkinderen is sprake van 18% heffing en eventueel 36%. Een goed doordacht schenkingsplan, kan dus veel erfbelasting (bij overlijden) besparen.

Fiscaalvrije schenkingen

Jaarlijks kunt u als ouder aan uw kind een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2019 is dit bedrag vastgesteld op € 5.428. Als u dit bedrag schenkt aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is, dan kunt u dit bedrag eenmalig verhogen naar € 26.040. Wilt u geld schenken voor een dure opleiding, dan kan het bedrag eenmalig worden verhoogd naar € 54.246. Als uw kind een eigen woning wilt kopen, dan kunt u zelfs eenmalig € 102.010 schenken. Het geld mag dan alleen gebruikt worden voor:

  • De aankoop van een eigen woning; of
  • De verbetering of het onderhoud van de eigen woning; of
  • Het afkopen van een erfpachtcanon bij zijn eigen woning met erfpacht; of
  • Het aflossen van de eigenwoningschuld of de restschuld die is ontstaan door verkoop van een woning.

Let op: het toepassen van deze vrijstellingen is aan strikte voorwaarden gebonden.

Als u een hoger bedrag wilt schenken dan de voorgenoemde vrijstellingen, dan is deze schenking belast met schenkbelasting zoals uitgelegd onder het kopje ‘Schenking’.

Papieren schenking

Stel, u wilt een schenking doen, maar u kunt het geld nog niet missen? Dan kunt u een zogenoemde papieren schenking doen. U legt bij de notaris vast dat uw kind een bedrag geschonken krijgt, maar uw kind kan dit bedrag pas opeisen na uw overlijden.

U heeft als voordeel dat het vermogen in uw bezit blijft en gebruik gemaakt kan worden van de van toepassing zijnde vrijstellingen in de schenkbelasting. U kunt eventueel tussentijds de schuld aflossen en daarmee geld eerder aan uw kind geven. Wel dient u jaarlijks 6% rente aan uw kind te betalen. Indien u dit niet doet, wordt deze schenking alsnog belast met erfbelasting bij uw overlijden (en betaalt u twee keer belastingheffing over één bedrag). Uw kind dient de vordering op u aan te geven in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting.

Schenken onder voorwaarden

Schenkingen kunnen onbedoeld in het bezit van de schoonfamilie van uw (klein)kind terechtkomen. Dit is o.a. afhankelijk van het eventueel van toepassing zijnde huwelijksvermogensrecht van uw (klein)kind. U kunt dit voorkomen door bij de schenking op te nemen dat de schenking eigendom blijft van uw (klein)kind.

Op welke manieren kunt u uw kind financieel bijstaan in 2019? Lees het hier!

Bedrijfsopvolging in de familie

U wilt uw bedrijf geheel of gedeeltelijk overdragen aan uw kind. Als u voldoet aan de voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet 1956 en Wet inkomstenbelasting 2001, kunt u fiscaal het meeste voordeel behalen. Deze regeling geldt alleen voor ondernemingen en niet voor beleggingsondernemingen.

Meer informatie vindt u in mijn blog Bedrijfsvolging: met welke eisen dient u rekening te houden?

Eigenwoninglening

U heeft de mogelijkheid om uw kind geld te lenen voor de aanschaf, verbouwing of onderhoud van een eigen woning. Deze lening moet u vastleggen in een notariële of onderhandse akte. U ontvangt van uw kind rente over de lening. De lening valt binnen uw box 3-vermogen, waardoor u geen belasting hoeft te betalen over de renteontvangst. Uw kind kan de betaalde rente aftrekken als eigenwoningrente, indien voldaan wordt aan strikte voorwaarden.

Sinds 1 januari 2013 gelden er nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. De lening moet binnen dertig jaar volledig en mimimaal annuïtair worden afgelost. Als u de renteaftrek wilt veilig stellen, moet uw kind de Belastingdienst informeren over de eigenwoninglening. Bij de jaarlijkse belastingaangifte moeten de gegevens van de lening worden doorgegeven. Dit geldt zowel voor een nieuwe lening, als voor de wijziging van een bestaande lening.

Lening en schenking via een kasrondje

Als u uw kind extra financieel wilt steunen, dan kunt u de eigenwoninglening aanvullen met een kasrondje. In hetzelfde jaar dat uw kind de rente aan u betaalt, schenkt u een bedrag aan uw kind binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.428. Uw kind heeft dan voordelen van de fiscale hypotheekrenteaftrek en ontvangt een belastingvrije schenking. U ontvangt zonder belastingheffing de rentebetaling van uw kind en u kunt dit bedrag volledig of een deel daarvan weer belastingvrij teruggeven (schenken) aan uw kind. Zorg er wel voor dat de schenking en de rentebetaling los van elkaar staan. U mag ze niet met elkaar verrekenen.

Risicodragende deelname

Wilt u uw kind steunen bij de start van een eigen bedrijf? Dan kunt u kiezen voor een risicodragende deelname van u als financier aan de onderneming van uw kind. Hierin zijn vele opties mogelijk. Overleg met uw adviseur over de mogelijkheden.

Kanttekening en voorbehoud

De in dit nieuwsbericht weergegeven fiscale faciliteiten en vrijstellingen zijn gebaseerd op huidige wetgeving in 2019 en worden vereenvoudigd weergegeven. Indien de genoemde fiscale faciliteiten of vrijstellingen op enig moment niet meer (volledig) kunnen worden toegepast of uitgevoerd door een wetswijziging, kan het mogelijke nadeel dat hierdoor ontstaat niet aan ons worden toegerekend. Nadere voorwaarden en vereisten dienen in acht te worden genomen omtrent het toepassen van deze fiscale faciliteiten en vrijstellingen. Aan dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend, noch accepteert Van Noordenne Accountants op enigerwijze aansprakelijkheid ten aanzien van het toepassen van de genoemde fiscale faciliteiten en vrijstellingen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over financiële steun? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Eveline van der Wel of bezoek eens onze pagina over financiële toekomst.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

 Blog   23 januari

Bedrijfswaardering deel 2

Naast de prognoses inzake kasstromen is de risicovoet van de onderneming de belangrijkste rekenfactor voor de waarde van uw onderneming. In deze blog vertelt Harm u waarom het belangrijk is om deze zo laag mogelijk te krijgen.

Lezen
Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting.
 Nieuws   10 januari

Belastingvrij schenken in 2019

Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. 

Lezen
 Blog   18 december 2018

Bedrijfsopvolging deel 2

Bij bedrijfsopvolging komt meer kijken dan u denkt. Om te voorkomen dat u door de bomen het bos niet meer ziet, zet Eveline in haar blogs de belangrijkste zaken op een rij. Deze keer geeft zij aandacht aan de inkomstenbelasting.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden
Contact
Volg ons

Postbus 463
4200 AL Gorinchem

0183 697 979 info@vnacc.nl
Gorinchem
Van Noordenne Accountants Gorinchem

Kleine Landtong 15
4201 HL Gorinchem

Giessen
Van Noordenne Accountants Giessen

Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

Hardinxveld
Van Noordenne Accountants Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 91 
3371 BB Hardinxveld-Giessendam