29 mei 2024
Blog | Wat u moet weten over uitbetalen, vervallen en verjaren van vakantiedagen
Loonadministratie
Foto met hoekje

Bron: VNACC

Bij ons accountantskantoor krijgen we regelmatig vragen over de omgang met vakantiedagen van werknemers. De regels rondom het uitbetalen, vervallen en verjaren van vakantiedagen zijn belangrijk om goed te begrijpen. In deze blog geven we u een helder overzicht van de belangrijkste punten. 

Informatieplicht van de werkgever

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers tijdig en actief te informeren over hun niet-opgenomen vakantiedagen die dreigen te vervallen. Dit moet schriftelijk gebeuren, bijvoorbeeld via een persoonlijke e-mail. Een intern bericht is hiervoor niet voldoende. Voldoet u niet aan deze verplichting, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen niet. 

Uitbetalen van vakantiedagen 

Tijdens het dienstverband:
U mag bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen aan werknemers tijdens hun dienstverband. Dit biedt zowel de werkgever als de werknemer flexibiliteit. 

Bij beëindiging van het dienstverband:
Wanneer een dienstverband eindigt, mogen niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen uitbetaald worden. Deze uitbetaling moet binnen een maand plaatsvinden. Doet u dit niet, dan kunnen er wettelijke rente en verhogingen van toepassing zijn. 

Vervallen van vakantiedagen 

Wettelijke vakantiedagen:
Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, tenzij er in een cao of schriftelijke overeenkomst andere afspraken zijn gemaakt ten gunste van de werknemer. Bijvoorbeeld, vakantiedagen opgebouwd in 2024 vervallen per 1 juli 2025. 

Uitzonderingen:
Er zijn uitzonderingen op deze vervaltermijn:

  • Werknemers die door ziekte geen vakantie hebben kunnen opnemen, behouden hun vakantiedagen.
  • Er kunnen afwijkende afspraken zijn in cao's of arbeidsovereenkomsten. 

Verjaren van vakantiedagen 

Bovenwettelijke vakantiedagen:
Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Een werknemer kan deze verjaring 'stuiten' door schriftelijk te melden dat hij de vakantiedagen wil behouden. Vanaf dat moment begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. 

Langdurig zieke werknemers:
Voor langdurig zieke werknemers blijft de verjaringstermijn van vijf jaar gelden, tenzij in de arbeidsovereenkomst, cao of het arbeidsvoorwaardenreglement andere afspraken zijn gemaakt. 

Afwijkingen van de termijnen

Het is mogelijk om in het voordeel van de werknemer af te wijken van de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen. Dit kan bijvoorbeeld door in een cao of schriftelijke overeenkomst een langere vervaltermijn af te spreken. Het is echter niet toegestaan om een kortere verjaringstermijn voor bovenwettelijke vakantiedagen af te spreken, omdat dit nadelig is voor de werknemer. 

Conclusie 

Het is belangrijk om als werkgever goed op de hoogte te zijn van de regels rondom vakantiedagen en deze correct toe te passen. Zorg ervoor dat uw werknemers tijdig geïnformeerd zijn over hun vakantiedagen en houd u aan de wettelijke termijnen voor uitbetaling bij het einde van het dienstverband. Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning bij deze kwesties? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder. 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Joanita Bergshoeff

Salarisadviseur 

Joanita Bergshoeff
Deel dit bericht

Wellicht vindt u dit ook interessant

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden