De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   18 januari 2023

Blog: Salderen van onderhanden projecten

Auteur: Willeke Timmer

Voor boekjaren vanaf 1 januari 2022 geldt dat onderhanden projecten met een creditstand en een debetstand niet meer mogen worden gesaldeerd. In deze blog vertel ik u meer over de mogelijke gevolgen voor uw jaarrekening.

Het saldo van een onderhanden project kan per balansdatum een debetstand of een creditstand zijn, afhankelijk van de mate van gerealiseerde projectopbrengsten, verwerkte verliezen en de reeds gedeclareerde termijnen. Tot 2022 gaf RJ 221 de mogelijkheid om de saldi van deze projecten in de jaarrekening met elkaar te salderen. Wel moest in de toelichting van de jaarrekening een uitsplitsing opgenomen worden van het saldo van de onderhanden projecten met een creditstand en debetstand.

Vanaf boekjaar 2022 geeft RJ 221 deze mogelijkheid niet meer, en moeten projecten die per balansdatum een debetsaldo hebben verwerkt worden als actief in de balans, en projecten die per balansdatum een creditsaldo hebben, worden verwerkt als verplichting in de balans.

Hoewel deze aanpassing enkel een andere vorm van presentatie is, kan dit toch behoorlijke gevolgen hebben voor uw jaarrekening.

Balansverlenging
Door het splitsen van de onderhanden projecten zal het balanstotaal in de jaarrekening toenemen. Aan beide kanten van de balans zal een post Onderhanden projecten ontstaan. Dit betekent dat er sprake is van balansverlenging. Deze balansverlenging is van invloed op de grootte en de solvabiliteit van uw onderneming.

Groottecriteria
Door de toename van het balanstotaal, kan het voorkomen dat hierdoor wordt voldaan aan de groottecriteria voor een middelgrote rechtspersoon, waardoor er sprake is van wettelijke controleplicht. Indien een onderneming voor twee jaar achtereen aan twee van de drie criteria voldoet, is sprake van wettelijke controleplicht, namelijk balanstotaal > 6 miljoen, omzet > 12 miljoen en aantal werknemers > 50.

Solvabiliteit
Het splitsen van de onderhanden projecten zal leiden tot een verminderde solvabiliteit (verhouding eigen vermogen versus totaal vermogen). Dit kan van belang zijn als er sprake is van een bankconvenant waarbij een minimale solabiliteit is vereist van bijvoorbeeld 35%. Houd hier dus rekening mee! Zie ook onderstaand rekenvoorbeeld ter verduidelijking.

Deze wijziging van RJ 221 wordt in principe gezien als stelselwijziging, waardoor de wijziging retrospectief dient te worden verwerkt. Dit betekent dat ook de vergelijkende cijfers worden aangepast.

Vragen?

Heeft u vragen over dit blog? Neem dan vrijblijvend contact op met Willeke Timmer.

Willeke Timmer

Controleleider

Contact opnemen
Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Nieuws 25 januari 2023

Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal

De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid geboden over de eventuele belastbaarheid van een laadpaal ten behoeve van het opladen van een (semi)elektrische auto. Wat geldt er voor een elektrische auto van de zaak en wat geldt er voor een elektrische privéauto?

Lezen
Nieuws 24 januari 2023

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren 2017 en 2018.

Lezen
Nieuws 24 januari 2023

Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk

Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden