De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   14 december 2022

Blog: Een stuwmeer aan verlofdagen? Hoe is dat te voorkomen?

Auteur: Willemijn van Gemert

Verlofdagen bouwt iedere werknemer op en dat is maar goed ook, want het is belangrijk om regelmatig verlof op te nemen. Zo blijven werknemers fit en productief. Toch zie ik nog vaak extreem hoge verlofsaldi voorbij komen en krijg ik ook regelmatig vragen van klanten over het verlof. Is het bij uitdiensttreding noodzakelijk om het grote restant aan verlofdagen uit te betalen? Ook na een periode van arbeidsongeschiktheid? En hoe zit het met de vervaltermijnen?

In deze blog geef ik u meer informatie over het beheersbaar houden van het verlofrestant.

Bovenwettelijke en wettelijke vakantiedagen
Iedere werknemer bouwt op jaarbasis verlofdagen op. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen. Een werknemer bouwt vier keer het aantal contracturen per week aan wettelijke verlofdagen op. Worden er meer verlofdagen opgebouwd dan het wettelijk aantal, dan wordt er gesproken van ‘bovenwettelijke’ verlofdagen.

Als werkgever bent u verplicht werknemers ieder jaar gelegenheid te geven om in ieder geval de wettelijke verlofdagen op te nemen, en daarvan tenminste twee weken aaneengesloten.

Vervaltermijnen
Zowel wettelijke als bovenwettelijke verlofdagen kennen een vervaltermijn. De vervaltermijn dient als stimulans voor werknemers om hun verlofdagen op te nemen en om ervoor te zorgen dat een werknemer voldoende rust neemt.

Vervaltermijn Uitbetalen
Wettelijk verlof

6 maanden na het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd

niet toegestaan, alleen bij einde dienstverband
Bovenwettelijk verlof 5 jaar na het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd toegestaan

Let op! Als werkgever bent u verplicht werknemers attent te maken op de vervaltermijn van hun verlofdagen. Werknemers moeten in de gelegenheid zijn geweest om het verlof op te nemen. Worden werknemers niet of niet tijdig genoeg geïnformeerd, dan behoudt de werknemer het recht op deze verlofdagen en wordt de vervaltermijn verlengd.

Verlof en ziekte
Tijdens arbeidsongeschiktheid bouwen werknemers (in ieder geval de wettelijke) verlofdagen op. Dit houdt ook in dat, wanneer een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid in staat is om op vakantie te gaan, er verlofdagen opgenomen moeten worden. Belangrijk is om hier samen op voorhand afspraken over te maken. De Bedrijfsarts kan waar nodig adviseren en op medische gronden beoordelen of een vakantie wel of niet belemmerend is voor het herstel. 

Verlofregistratie en vakantieplanning
Een duidelijke verlofregistratie geeft inzicht in het verlofrestant. Door tijdig een vakantieplanning te maken, houdt u grip op de bezetting en kunt u het verlof van uw werknemers ‘managen’. Dit is zowel in het belang van het bedrijf, als in het belang van de werknemers. Goed uitgeruste werknemers zijn immers productiever, voelen zich fitter, ervaren minder stress, wat weer zal resulteren in een lager verzuimpercentage.

Heeft u vragen over verlof? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij het inzichtelijk maken en registeren van het verlof? Neem dan gerust contact met mij op!

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met Willemijn van Gemert.

Willemijn van Gemert

HR

Contact opnemen
Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Nieuws 25 januari 2023

Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal

De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid geboden over de eventuele belastbaarheid van een laadpaal ten behoeve van het opladen van een (semi)elektrische auto. Wat geldt er voor een elektrische auto van de zaak en wat geldt er voor een elektrische privéauto?

Lezen
Nieuws 24 januari 2023

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren 2017 en 2018.

Lezen
Nieuws 24 januari 2023

Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk

Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden