De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   4 maart 2020

Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel

Toepassing btw-nultarief internationale handel

Bron: SRA

Sinds 1 januari 2020 gelden er gewijzigde regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Hierdoor moet het btw-stelsel in de EU-landen beter op elkaar aan gaan sluiten. Onder andere de bewijsregels voor de toepassing van het btw-nultarief zijn veranderd. Vanaf 2020 moet u voor de toepassing van het nultarief, met twee onafhankelijke bewijsstukken, kunnen aantonen dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat.  

Oude situatie voor 1 januari 2020

Voor 1 januari 2020 gold de vrije bewijsleer voor intracommunautaire levering (ICL-leveringen). Dit betekent dat een btw-ondernemer vrij was in de wijze waarop hij de toepassing van het nultarief  kon aantonen. De btw-ondernemer moest kunnen aantonen dat de goederen zijn vervoerd naar een andere EU-lidstaat en dat de goederen in het andere EU-land onderworpen werden aan de heffing voor het verkrijgen van de goederen. Deze twee voorwaarden mochten op een vrije wijze worden aangetoond. Een btw-ondernemer mocht de boeken en bescheiden die als bewijs konden dienen overal vandaan halen, zolang de ICL-levering maar werd aangetoond.

Nieuwe situatie na 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt het weerlegbare bewijsvermoeden. Dit betekent dat met twee onafhankelijke documenten, een zogenoemd A- en een B-document, moet worden bewezen dat het vervoer van de goederen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Indien de Belastingdienst informatie heeft die het bewijs van de btw-ondernemer tegenspreekt, dan vervalt het bewijsvermoeden. In die situatie moet een btw-ondernemer opnieuw bewijs aanleveren voor de toepassing van het nultarief. Indien de btw-ondernemer niet met aanvullend bewijs kan komen, mag de btw-ondernemer het nultarief niet toepassen.  

Tip!

U moet uw bewijs goed kunnen onderbouwen met de juiste documenten. Zorg dus dat uw administratie goed op orde is!

Categorie A-bewijsstukken

Deze documenten gaan over de verzending of het vervoer van de ICL.

Voorbeelden zijn:

  • een ondertekende CMR-vrachtbrief;
  • een cognossement;
  • een factuur voor het luchtvrachtvervoer van de goederen; of
  • een factuur van de vervoerder van de goederen.

Categorie B-bewijsstukken

Daarnaast dient u een ander document aan te leveren dat niet tegenstrijdig is met bewijsstuk A. Dit document behoort te zijn vrijgegeven door een onafhankelijke partij en dit mag niet dezelfde persoon/rechtspersoon zijn die bewijsstuk A heeft aangeleverd. 

Voorbeelden zijn:

  • Een verzekeringsovereenkomst voor de verzending of het vervoer van de goederen of bankdocumenten die de betaling van de verzending of het vervoer bevestigen;
  • Officiële documenten uitgereikt door een openbare instantie zoals een notaris, waarin de aankomst van de goederen in de EU-lidstaat wordt bevestigd; of
  • Een ontvangstbewijs van een entrepothouder.

Voorkom boetes en naheffingsaanslagen

Als u als btw-ondernemer goederen levert aan btw-ondernemers in andere EU-lidstaten en u wilt het nultarief toepassen, dan moet u voldoen aan de nieuwe regels rondom grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Door te handelen volgens de regels voorkomt u eventuele boetes en/of naheffingsaanslagen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de toepassing van het btw-nultarief bij internationale handel? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen

Advies nodig?

Wilt u advies over de toepassing van het btw-nultarief bij internationale handel? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Subsidie SLIM aanvragen
 Nieuws   2 maart 2020

Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM aanvragen

Vanaf 2 maart 2020 kunt u subsidie aanvragen voor de nieuwe scholingssubsidie SLIM. Deze subsidieregeling stimuleert leren en ontwikkelen in het MKB. Voor de regeling is €48 miljoen beschikbaar. Als mkb-ondernemer kunt u de subsidie gebruiken voor zaken die bijdragen aan de ontwikkeling van uw medewerkers. 

Lezen
Advieswijzer Ontslagrecht 2020
 Advieswijzer   19 februari 2020

Advieswijzer Ontslagrecht 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierbij moet u denken aan ontslagregels en transitievergoeding. Ook zal de compensatieregeling worden besproken. 

Lezen
Btw-identificatienummer verplicht op factuur bij internationale handel
 Nieuws   18 februari 2020

Btw-identificatienummer verplicht op factuur bij internationale handel

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor de btw voor internationale handel binnen de EU veranderd. Hierdoor moet het btw-stelsel binnen de EU-landen beter op elkaar aansluiten. Door de nieuwe regels bent u verplicht om bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden.  

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden