De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Advieswijzer   19 februari 2020

Advieswijzer Ontslagrecht 2020

Advieswijzer Ontslagrecht 2020

Bron: SRA

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierbij moet u denken aan ontslagregels en transitievergoeding. Ook zal de compensatieregeling en kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding de revue passeren.

Ontslagregels

Welke route moet u als werkgever bewandelen om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV en ontslag om andere, meer persoonlijk getinte redenen gaat via de kantonrechter. 

Bij de kantonrechter moet het gaan om de volgende redelijke ontslaggronden:

 • Frequent verzuim werknemer;
 • Disfunctioneren werknemer;
 • Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer;
 • Werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding;
 • Andere omstandigheden die van dien aard zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren;
 • Een combinatie van meerdere van de bovengenoemde ontslaggronden (met uitzondering van de ontslaggrond werkweigering) die elk afzonderlijk geen voldragen ontslaggrond opleveren, maar die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De laatste ontslaggrond, de zogenaamde cumulatiegrond, geldt vanaf 1 januari 2020. Bij Van Noordenne Accountants kunnen wij u adviseren bij ontslagzaken en samen met u een beëindigingsovereenkomst opstellen.

De transitievergoeding

U bent als werkgever verplicht om  een transitievergoeding te betalen, als het initiatief om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen bij u ligt.

Van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is sprake bij:

 • Opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV;
 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter;
 • Opzegging door de werkgever met instemming van de werknemer (niet te verwarren met de beëindigingsovereenkomst);
 • Het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding bij ontslag wegens ernstige verwijtbaarheid. Denk hierbij aan diefstal, verduistering, bedrog, een vertrouwensbreuk, herhaaldelijk verzuim ten aanzien van controlevoorschriften bij ziekte, veelvuldig te laat komen en op oneigenlijke wijze proberen om productiecijfers gunstiger voor te stellen.

Is er sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever, dan heeft de werknemer wél recht op een transitievergoeding. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij discriminatie, (seksuele) intimidatie door de werkgever of grove veronachtzaming van re-integratieverplichtingen. Mogelijk bestaat er dan ook recht op een billijke vergoeding.

Download de Advieswijzer Ontslagrecht 2020

Bent u benieuwd naar de Advieswijzer Ontslagrecht 2020? U kunt deze downloaden via de onderstaande link.

Download hier de Advieswijzer Ontslagrecht 2020.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de Advieswijzer Ontslagrecht 2020? Neem dan vrijblijvend contact op met Nicola Kraaijeveld.

Nicola Kraaijeveld

HR Adviseur

Nicola Kraaijeveld
Contact opnemen

Advies over ontslagrecht?

Heeft u hulp nodig bij ontslagzaken?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Btw-identificatienummer verplicht op factuur bij internationale handel
 Nieuws   18 februari 2020

Btw-identificatienummer verplicht op factuur bij internationale handel

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor de btw voor internationale handel binnen de EU veranderd. Hierdoor moet het btw-stelsel binnen de EU-landen beter op elkaar aansluiten. Door de nieuwe regels bent u verplicht om bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden. 

Lezen
Gebruikelijk loon of onkostenvergoeding?
 Nieuws   13 februari 2020

Gebruikelijk loon of onkostenvergoeding?

Als u als directeur-grootaandeelhouder (dga) of partner van een dga werkzaamheden voor de bv uitvoert, dan moet u een ‘gebruikelijk loon’ opnemen. Dit gebruikelijk loon mag niet worden vervangen door een onkostenvergoeding. Dit is onlangs beslist door het gerechtshof Amsterdam. 

Lezen
Hoeveel buffer mag u aanhouden bij een pensioenverplichting?
 Nieuws   12 februari 2020

Hoeveel buffer mag u aanhouden bij een pensioenverplichting?

Op 31 januari 2020 heeft de Hoge Raad een oordeel geveld over de vraag of het redelijk is om bij een pensioenverplichting van €57.833 een buffer van ruim €550.000 aan te houden. Bij het vaststellen van het ondernemingsvermogen mag ten aanzien van de pensioenverplichting een buffer worden opgenomen.  

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden